• Kayıt
Portal Kullanım Kılavuzu

PORTAL KULLANIM KILAVUZU

Bu kılavuz, http://portal.myk.gov.tr adresi üzerinde hizmet veren MYK Web Portalının kullanım esaslarını anlatmak üzere hazırlanmıştır.

Sistem gereksinimleri:

Sitemizin kullanımı için tavsiye edilen tarayıcı Firefox'un son sürümüdür. Diğer tarayıcıların son sürümlerini de kullanabilirsiniz ancak yer yer problem yaşamanız muhtemeldir.

 

İÇİNDEKİLER

1. Kayıt

2. Yetki Başvurusu

3. Ulusal Meslek Standardı Hazırlama

4. Ulusal Yeterlilik Hazırlama

5. Sınav ve Belgelendirme Başvurusu

6. Teknik Uzman/Denetçi İşlemleri

 

1.KAYIT

MYK Web Portalına sadece Ulusal Meslek Standardı ve/veya Ulusal Yeterlilik hazırlayan kurum/kuruluşlar; sınav ve belgelendirme yapan belgelendirme kuruluşları ile teknik uzman ve/veya denetçi olarak görev almak isteyen bireysel kullanıcılar kayıt yapabilmektedirler. 

Kayıt olmak için sitenin sağ üst köşesinde yer alan ‘Kayıt’ butonu kullanılır. Kullanıcı tipi seçilir ve gerekli bilgiler gelen ekrana girilir. İsim alanına Kuruluşun resmi adı veya kişinin kendi adı ve soyadı yazılır. Kullanıcı adı alanına ise her siteye girişte kullanılacak kısaltma adı yazılır ve onaylanır. Kayıt olunduğuna dair bir mail bildirimi alınır.          

1.1.    KURULUŞ KAYDI 

Sisteme Kayıt olduktan sonra sağ üstte bulunan üye girişi butonu kullanılarak siteye giriş yapılabilir.
Portalın ana sayfasının en altında Kayıt Tamamlama Menüsü aktif hale gelir. 

Buradaki Kayıt Tamamlama linki kullanılarak Kurum/Kuruluşun detaylı bilgilerini doldurulur ve kaydedilir.

1.2.    TEKNİK UZMAN / DENETÇİ KAYDI 

Sisteme Kayıt olduktan sonra sağ üstte bulunan üye girişi butonu kullanılarak siteye giriş yapılabilir. Alt bölümde açılan Kayıt menüsünden  Teknik Uzman/Denetçi Kaydı'na tıklanır ve gerekli bilgiler girilerek kaydedilir. Bu işlemden sonra Başvuru Tamamlama menüsü açılır ve buradaki bilgilerin hepsi yapılmak istenen başvurunun niteliğine göre doldurulur. Detaylar için "6- Teknik Uzman/Denetçi İşlemleri" başlığına bakabilirsiniz. 

Başvurunuz onaylandıktan sonra görev almanız istendiğinde sizinle irtibata geçilecektir.

 

2.YETKİ BAŞVURUSU 

Sistemden çıkış yapılıp tekrar girildiğinde Kuruluş Kaydı menüsü yerinde Yetki Başvurusunun yapılabileceği Kuruluş Menüsü bulunur.

Başvuru yapmadan önce daha önce başvuru yapılıp yapılmadığı veya yapılan başvurunun durumu Başvurularım menüsünden kontrol edilebilir.

Meslek Standardı Hazırlama Yetkisi için Meslek Standardı Başvuru Formu, 
Ulusal yeterlilik Hazırlama Yetkisi için Yeterlilik Başvuru Formu doldurulur.

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu Başvurusu için  “5- Sınav ve Belgelendirme” başlıklı maddeye bakınız.

 • Yetki Başvurularında Kurumumuzla imzalanan/imzalanacak protokol bilgileri kullanılır. 
  Kuruluş bilgileri alanına MYK’ya daha önce Kuruluş Kaydı aşamasında verilmiş olan bilgiler otomatik olarak gelir.
 • İrtibat bilgisi, Faaliyet Bilgileri ve diğer sayfalar doldurulur, başvurunuza ait dokümanın ıslak imzalı çıktısı eklenir ve Tüm Başvuruyu Görüntüle/Bitir butonuna basılır. 
 • Önizleme yapılarak başvuru incelenir, bilgiler doğru ise Bitir butonuna basılır.
 • Artık tamamlanmış başvurunuzun durumu MYK’ya göndereceğiniz ıslak imzalı başvurunun durumuna göre değişecektir.
 • Başvurularım linkinden başvuruların durumu incelenebilir, takip edilebilir. 
 • Yetki Başvuruları Kurumumuzca onaylandığı takdirde, Portala girildiği zaman en altta ilgili menüler kullanımınıza açılır.

 

3.ULUSAL MESLEK STANDARDI HAZIRLAMA

MYK Sektör Sorumlusu personelimiz Meslek Standardı Hazırlama Başvurusu Kurumumuza iletildi ve onaylandı ise Başvurunun durumunu onaylandı olarak günceller. 

Sektör sorumlusu başvurunuza göre meslek standartlarınızın listesini hazırlar ve sizi yetkilendirir. Bu işlem sonrasında Ön Taslaklara erişilebilirsiniz. 

Ön Taslak ifadesi Kurum ve Kuruluşların üzerinde çalışmakta olduğu, görüşe ve Sektör Komitelerine sunulmamış tüm Protokol Kapsamındaki Meslek Standartlarını ifade eder. 

Taslak Standartlar ifadesi Ön Taslak olmayan, aynı zamanda Yönetim Kurulunun henüz onaylamadığı diğer standartları ifade eder. 

Onaylanmış Meslek Standartlarım ifadesi ise Yönetim Kurulunun onayladığı ya da Resmi Gazetede Yayımlanmış Standartları ifade eder. 

Meslek Standardı Ön Taslaklarım’a girildiğinde meslek standardı hazırlama kapsamında yer alan meslek standartlarının listesi görülür. 

Bu listede yer alan durum bilgisi kullanıcıların işlemleri ya da Sektör Sorumlusunun işlemleri doğrultusunda güncellenecektir. 

Herhangi bir standardın karşısında yer alan Görüntüle linkini kullanarak standart hazırlama işlemine başlanılabilir. 

Taslağı sonlandırıp Sektör Sorumlusuna gönderebilmek için burada yer alan tüm sayfalar kaydedilmelidir.

Standardı Hazırlayan Kuruluşlar alanına Meslek Standardını geliştiren kuruluşların adları yazılı olarak gelir, ilave Kuruluş var ise eklenir ve sayfa kaydedilir.

Terim/Kısaltma sayfasına Standardın Terimler, Simgeler ve Kısaltmalar başlığı altında yer alacak terimler ve kısaltmalar eklenir. Eklenilenler kaydedildiğinde alfabetik olarak sıralanacaktır. Buraya diğer standart ve yeterliliklerden seçim yaparak terimleri ayrıca ekleyebilirsiniz. Seçim yaparak eklediğiniz kayıtlar mükerrer kayıt oluşmaması için değiştirilemez olarak eklenmektedir.

Meslek Tanıtımı sayfasında Meslek Tanımı, Ulusal Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri, Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler, Meslek ile ilgili Diğer Mevzuat, Çalışma Ortamı ve Koşulları, Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler alanları doldurulur ve kaydedilir.

Meslek Profili sayfasında Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri kaydedilir. Görevler arasında yeniden sıralama sıra numarası verilerek yapılabilir. Varsa dipnotlar ilgili başarım ölçütünün yanına yazılabilir. 
 

Genel olarak toplu ekleme butonları word, pdf gibi dokümanlardan satırları toplu olarak almaya ve yeni birer kayıt oluşturarak standardınıza eklemeye yaramaktadır. Yani ekipman alanında toplu ekleme yaparken alt alta 10 satır eklerseniz, bunların herbirini birer yeni satır olarak sizin için listeye ekler ve standart hazırlama sürecinizi kolaylaştırır.

Ekipman alanına Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman listesi girilerek kaydedilir. 

Bilgi/Beceri alanına Bilgi ve Beceriler girilerek kaydedilir. 

Tutum/Davranış alanına Tutum ve Davranışlar girilerek kaydedilir. 

Görev Alanlar alanına Meslek Standardı Hazırlama Sürecinde Görev Alanlar kaydedilir. Bu liste Resmi Gazetede yayınlanmayan ancak MYK sitelerinde dökümante edilen kişi bilgilerini içerir. Teknik Çalışma Grubunda Kurum/Kuruluş; Görüş İstenen Kişi, Kurum ve Kuruluşlarda Ad/Soyad ve Unvan alanlarını doldurmak mecburi değildir. 

Tüm veriler girildikten sonra veri girilen tüm sayfa başlıkları yeşile döner. 
Artık Tüm Taslağı Görüntüle / Bitir butonu kullanılabilir. Butona basıldığında girilen verilerin önizlemesi görüntülenebilir, geri dönülüp ekleme yapılabilir ya da bitir denilerek taslak Sektör Sorumlusu incelemesine gönderilebilir. 

Bu aşamada Standart halen Ön Taslak halindedir ve Sektör Sorumlusu ile iletişimde olunup Görüntüle linki yardımıyla düzenlemelere devam edilebilir.

Sektör Sorumlusu Meslek Standardını sistem üzerinde inceler. 

Sektör Sorumlusu kendisi düzeltme yapabilir, incelemesi sonucunda her sayfanın altına kullanıcı tarafından görülmesi ve işlem yapılması için yorum yazabilir ya da Ön Taslağı olduğu gibi kabul edebilir ve Meslek Standardı Ön Taslağını onaylar. 

İlk iki durumda ön taslak üzerindeki çalışmalar devam eder. Kullanıcı da düzeltmelerine iletişimi ve yorumlar doğrultusunda devam edebilir.

Meslek Standardı Ön taslağının Sektör Sorumlusu tarafından onaylanması durumunda Ön taslağın durumu “Sektör Sorumlusu Ön Taslağı Onayladı” durumuna gelir. Bu durumda ön taslak görüntülenebilir ancak değişiklik yapılamaz. 

Tüm Başvuruyu Görüntüle Bitir butonuna basılarak pdf çıktısı alınabilir ve MYK’ya işleme alınması için resmi yazı ile gönderilir. 

MYK’ya gönderilen Ön Taslak artık Taslak haline gelmiştir. 

İmzalı standardın elimize ulaşmasının ardından Sektör Sorumlusu standardın durumunu, ve bu durumların gerektirdiği üst bilgileri, standardın versiyonlarını sisteme kaydeder. 

Gerekli görürse düzeltmeler için standardı kullanıcının düzenlemesine açabilir. Bu durumda kullanıcı da standardı düzenleyebilir. Bir taslak standardın durumları aşağıdaki gibi özetlenebilir:

Kuruluştan Islak İmzalı Doküman Gönderilmesi Bekleniyor
Taslak Standartlar MYK'ya Teslim Edildi
Sektör Sorumlusu Tarafından İnceleniyor
Kuruluştan Düzeltme İstendi
Resmi Görüşe/Kamuoyunun Görüşüne Sunuldu
Kuruluşun Görüşleri Yansıtması Bekleniyor
Gelen Görüşler Doğrultusunda İptal Edildi
Sektör Komitesi Öncesi Revize Edilmesi İçin Kuruluşa Gönderildi
Sektör Komitesine Sunuldu
Sektör Komitesi Tarafından Bekletiliyor
Sektör Komitesi Kararları Yansıtılıyor
Sektör Komitesi Tarafından Reddedildi
Yönetim Kuruluna Sunuldu
Yönetim Kurulu Onayladı
Yönetim Kurulu Tarafından Bekletiliyor
Yönetim Kurulu Tarafından Reddedildi
Hukuk Müşavirliği'ne Gönderildi
Resmi Gazete'de Yayınlandı

Görüş Aşaması:

Meslek Standardı Sektör Komitesine sunulmadan önce kamuoyunun görüşüne sunulur.
Kişi, Kurum ve Kuruluşlar Portal üzerinden görüşlerini bildirebilirler. 

Bunun için Ana Menüde yer alan Sorgulama menüsündeki ya da Meslek Standardı alt sayfasındaki Görüş Aşamasındaki Meslek Standartları linkinden sorgu yapılabilir. 

Hazırlayan Kuruluşa doğrudan iletilen görüşler Portal üzerine Hazırlayan Kuruluş tarafından girilmelidir. 
Görüşler, Meslek Standardı Taslaklarım menüsünden takip edilebilir. 

Görüşler alındıktan sonra, değerlendirme ve düzeltmeler için Sektör Sorumlusu Hazırlayan Kuruluşa düzenleme yetkisi verir.

Kuruluş hem görüşlere göre düzeltmelerini yapar, hem de gelen görüşler için değerlendirme formunu doldurur. 

Sektör Komitesi Aşaması:

Meslek Standardı düzenlendikten ve görüş değerlendirme tablosu doldurulduktan sonra Sektör Sorumlusuna bildirilir. 

Sektör Sorumlusu da inceledikten sonra Sektör Komitesine sunar. 

Sektör Komitesinin değerlendirmesi sonucu Meslek Standardı reddedilir, bekletilir ya da onaylanıp Yönetim Kuruluna sunulur. 

Yönetim Kurulu Aşaması:

Aynı şekilde Yönetim Kurulu Meslek Standardını değerlendirir, reddedebilir, bekletebilir ya da yayımlanmak üzere Hukuk Müşavirliğine sevk edilir.  

Hukuk Müşavirliği Aşaması:

Hukuk Müşavirliği Meslek Standardını inceledikten sonra yayımlanmak üzere Resmi Gazete’ye gönderir.

Resmi Gazetede yayınlanan Meslek Standardının, görüş, Sektör Komitesi, Yönetim Kurulu aşaması ve Resmi Gazete süreçlerinde aldığı üst bilgiler (tarih, sayı vb. ) Sektör Sorumlusu tarafından sisteme işlenir. 

Revizyon Süreci: 

Sektör sorumlusu bir standart revize edileceğinde standardı revizyona açar, revizyon yapacak kuruluşa düzenleme yetkisi verir. Kuruluş Onaylanmış taslaklarım menüsünden revize edilecek standarda erişebilir ve düzenleyebilir. Süreç taslak meslek standardı haline gelmiş bir standarda benzer şekilde ilerler. 

 

4.ULUSAL YETERLİLİK HAZIRLAMA

4.1.    Yeterlilik Taslağının Hazırlanması

 MYK Sektör Sorumlusu Ulusal Yeterlilik Hazırlama Başvurusu Kurumumuza iletildi ve onaylandı ise Başvurunun durumunu onaylandı olarak günceller. 

Sektör sorumlusu başvurunuza göre yeterliliklerinizin listesini hazırlar ve sizi yetkilendirir. Bu işlem sonrasında Ön Taslaklara erişilebilirsiniz. 

Ön Taslak ifadesi Kurum ve Kuruluşların üzerinde çalışmakta olduğu, görüşe ve Sektör Komitelerine sunulmamış tüm Protokol Kapsamındaki yeterlilikleri ifade eder.

Taslak Yeterlilikler ifadesi Ön Taslak olmayan, aynı zamanda Yönetim Kurulunun henüz onaylamadığı diğer yeterlilikleri ifade eder.

Onaylanmış Yeterliliklerim ifadesi ise Yönetim Kurulunun onayladığı yeterlilikleri ifade eder.

Yeterlilik Ön Taslaklarım’a girildiğinde yeterlilik hazırlama kapsamında yer alan yeterliliklerin listesi görülür. 

Bu listede yer alan durum bilgisi kullanıcıların işlemleri ya da Sektör Sorumlusunun işlemleri doğrultusunda güncellenecektir. 

Herhangi bir yeterliliğin karşısında yer alan Görüntüle linkini kullanarak yeterlilik hazırlama işlemine başlanılabilir. 

Taslağı sonlandırıp Sektör Sorumlusuna gönderebilmek için burada yer alan tüm sayfalar kaydedilmelidir.

ü  Tanıtım alanına Yeterliliğin Uluslararası Sınıflandırmadaki Yeri ve Amacı bilgileri girilir ve kaydedilir.

ü  Yeterlilik Kaynağı alanına yeterliliğe kaynak teşkil eden meslek standartları girilir.

ü  Yeterlilik Şartları alanına yeterlilik sınavına giriş şartları yazılır.

ü  Yeterliliğin Yapısı alanındaki birimler daha sonra Birimler sayfasından ekleyeceğiniz birim listesinden oluşur. Burada bir ekleme yapmanıza gerek yoktur. Birimlerin gruplandırma alternatifleri ve ilave öğrenme çıktıları da bu alan eklendikten sonra kaydedilir.

ü  Ölçme ve Değerlendirme sayfası da kaydedildikten sonra Açıklama sayfasında yer alan Belge Geçerlilik Süresi, Gözetim Sıklığı, Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme-değerlendirme Yöntemi ve Yeterliliği Geliştiren Kuruluşlar alanları da doldurulup kaydedilir. 

ü  EK-1 sayfası yine kayıtlı birimlerinizden gelecektir.

ü  Ek-2 sayfasında yeterliliğin Terimler, Simgeler ve Kısaltmalar başlığı altında yer alacak terimler ve kısaltmalar eklenir. Eklenilenler kaydedildiğinde alfabetik olarak sıralanacaktır. Buraya diğer standard ve yeterliliklerden seçim yaparak terimleri ayrıca ekleyebilirsiniz.

ü  Ek-3 sayfasında Meslekte Yatay ve Dikey İlerleme Yollarına ait bilgiler kaydedilir.

ü  Ek-4 sayfasında Değerlendirici Ölçütleri kaydedilir.

 

Genel olarak toplu ekleme butonları word, pdf gibi dokümanlardan satırları toplu olarak almaya ve yeni birer kayıt oluşturarak yeterliliğinize eklemeye yaramaktadır. Yani bir sayfada toplu ekleme yaparken alt alta 10 satır eklerseniz, bunların herbirini birer yeni satır olarak sizin için listeye ekler ve yeterlilik hazırlama sürecinizi kolaylaştırır.

 

ü  Ek-5 sayfasında Yeterliliğin Resmi Görüşe Gönderilmesi Öncesinde Yeterlilik Taslağına Katkıda Bulunan Kurum/Kuruluşlar eklenir.

ü  Ek-6 sayfasında Yeterlilik Taslağının Görüşe Gönderildiği Kurum ve Kuruluşlar kaydedilir.

ü  Ek-7 Görüşlerden oluşur, görüşler ayrıca alındığı için burada yer verilmemektedir.

ü  Ek-8 de Yeterliliğin Kazanılmasında Uygulanacak Ölçütlerin Belirlenmesi Amacıyla Gerçekleştirilen Pilot Çalışmaya Yönelik Bilgiler doküman olarak eklenir. 

ü  Ek-9 da Yeterlilik Sınavına Giriş Şartları ve Belge Geçerlilik Süresine İlişkin Açıklamalar kaydedilir. 

üBirimler Sayfasında yeterlilik birimlerini oluşturabilirsiniz. Yeni butonunu kullanarak yeni birim oluşturabileceğiniz gibi "Varolan Birim Ekle" linkini kullanarak daha önce sisteme kaydedilmiş Bağımlı(başka bir yeterlilik altında oluşturulmuş) birimlerden veya Bağımsız (Herhangi bir yeterliliğe bağlı olmayan) birimlerden birim seçip yeterliliğinize ekleyebilirsiniz.

Birimler arası sıralama yapmak isterseniz en sonda yazan Taşı alanına birimin yeni sırasını yazmanız yeterli olacaktır.

Birimler sayfasında biriminiz bu yeterliliğe ait ise güncelle linkine basıp içeriğini düzenleyebilirsiniz. Güncelleme sayfasında biriminizin adını, kaynak teşkil eden meslek standartlarını, öğrenme çıktılarını, başarım ölçütlerini ve bağlamları, ölçme ve değerlendirme altında teorik ve pratik sınav bilgilerinizi, diğer ölçme ve değerlendirme koşullarını, Birimi geliştiren Kurum/Kuruluş bilgilerini, ek-1 eğitim bilgilerini, ek-2 değerlendirme aracı ve ölçülen başarım ölçütü ilişkisine ait tabloyu kontrol listeli veya listesiz olarak doldurup kaydetmeniz gerekmektedir. 

ü  Yeterlilik ön taslağına ait bütün sayfaları kaydettikten sonra, tüm sayfa başlıkları yeşile döner. 

ü  Bu aşamadan sonra Tüm Taslağı Görüntüle / Bitir butonu kullanılabilir. Butona basıldığında girilen verilerin önizlemesi görüntülenebilir, geri dönülüp ekleme yapılabilir ya da bitir denilerek taslak Sektör Sorumlusu incelemesine gönderebilirsiniz. 

ü  Bu aşamada yeterlilik halen Ön Taslak halindedir ve Sektör Sorumlusu ile iletişimde olunup Görüntüle linki yardımıyla düzenlemelere devam edilebilir.

ü  Sektör Sorumlusu yeterlilik ön taslağını sistem üzerinde inceler. 

Sektör Sorumlusu kendisi düzeltme yapabilir,

İncelemesi sonucunda her sayfanın altına kullanıcı tarafından görülmesi ve işlem yapılması için yorum yazabilir,

Ön Taslağı olduğu gibi kabul ederek onaylayabilir.

İlk iki durumda ön taslak üzerindeki çalışmalar devam eder. Kullanıcı da düzeltmelerine iletişimi ve yorumlar doğrultusunda devam edebilir.

Yeterlilik Ön taslağının Sektör Sorumlusu tarafından onaylanması durumunda Ön taslağın durumu “Sektör Sorumlusu Ön Taslağı Onayladı” durumuna gelir. Bu durumda ön taslak görüntülenebilir ancak değişiklik yapılamaz.  

Tüm Başvuruyu Görüntüle Bitir butonuna basıldıktan sonra MYK’ya yeterliliğin ıslak imzalı hali resmi yazı ile gönderilir. Yeterlilik Ön Taslağı artık Taslak haline gelmiştir. 

Bu aşamadan sonra Sektör Sorumlusu yeterliliğin durumunu ve bu durumların gerektirdiği üst bilgileri, yeterliliğin versiyonlarını sisteme kaydeder. Gerekli görürse düzeltmeler için yeterliliği kullanıcının düzenlemesine açabilir. Bu durumda kullanıcı da yeterliliği düzenleyebilir. Bir taslak yeterliliğin durumları aşağıdaki gibi özetlenebilir. 

 • ØKuruluştan Islak İmzalı Doküman Gönderilmesi Bekleniyor
 • ØSektör Sorumlusu Tarafından İnceleniyor
 • ØKuruluştan Düzeltme İstendi
 • ØResmi Görüşe/Kamuoyunun Görüşüne Sunuldu
 • ØKuruluşun Görüşleri Yansıtması Bekleniyor
 • ØSektör Komitesine Sunuldu
 • ØSektör Komitesi Tarafından Bekletiliyor
 • ØSektör Komitesi Kararları Yansıtılıyor
 • ØYönetim Kuruluna Sunuldu
 • ØYönetim Kurulu Tarafından Bekletiliyor
 • ØYönetim Kurulu Tarafından Reddedildi
 • ØYönetim Kurulu Onayladı 

4.2.    Yeterliliklerin Görüşe Çıkarılması: 

Yeterlilik Sektör Komitesine sunulmadan önce kamuoyunun görüşüne sunulur. Kişi, Kurum ve Kuruluşlar Portal üzerinden görüşlerini bildirebilirler. Bunun için Ana Menüde yer alan Sorgulama menüsündeki ya da Yeterlilik alt sayfasındaki Görüş Aşamasındaki Yeterlilikler linkinden sorgu yapılabilir. 
Hazırlayan Kuruluşa doğrudan iletilen görüşler Portal üzerine Hazırlayan Kuruluş tarafından girilmelidir. 

Görüşler, Yeterlilik Taslaklarım menüsünden takip edilebilir. Görüşler alındıktan sonra, değerlendirme ve düzeltmeler için Sektör Sorumlusu Hazırlayan Kuruluşa düzenleme yetkisi verir. Kuruluş hem görüşlere göre düzeltmelerini yapar, hem de gelen görüşler için değerlendirme formunu doldurur. 

4.3.    Sektör Komitesi Aşaması: 

ü  Yeterlilik düzenlendikten ve görüş değerlendirme tablosu doldurulduktan sonra Sektör Sorumlusuna bildirilir. 

ü  Sektör Sorumlusu da inceledikten sonra Sektör Komitesine sunar. 
Sektör Komitesinin değerlendirmesi sonucu

Yeterlilik reddedilir veya

Bekletilir veya

Onaylanıp Yönetim Kuruluna sunulur. 

4.4.    Yönetim Kurulu Aşaması: 

Aynı şekilde Yönetim Kurulu Yeterliliği değerlendirir ve

Bekletilir veya

Onaylar.

Onaylanması durumunda yeterlilik yayımlanarak yürürlüğe girer. 

4.5.    Revizyon Süreci:  

Sektör sorumlusu bir yeterlilik revize edileceğinde yeterliliği revizyona açar ve revizyon yapacak kuruluşa düzenleme yetkisi verir. Kuruluş Onaylanmış taslaklarım menüsünden revize edilecek yeterliliğe erişebilir ve düzenleyebilir. Süreç taslak yeterlilik haline gelmiş bir yeterliliğe benzer şekilde ilerler. 

5. SINAV VE BELGELENDİRME YETKİLENDİRME BAŞVURUSU 

5.1.     Kayıt

Sınav ve Belgelendirme Merkezi olarak başvuruda bulunacak kurum/kuruluşların eğer daha önce yapmamışlarsa 1.1 maddesinde anlatıldığı şekilde sisteme kayıt olmaları gerekmektedir. 

5.2.    Başvurunun Yapılması 

 • Sisteme giriş yapıldıktan sonra Anasayfada yer alan Kuruluş Menüsünden Belgelendirme Başvuru Formu butonuna basılır.
 • Yeni açılan sayfada yeni belgelendirme başvurusu ekle butonu kullanılarak başvuruya başlanır.
 • Sırasıyla kuruluş bilgileri, irtibat bilgileri, faaliyet bilgileri, akreditasyon bilgileri (bu sayfa ile ilgili 5.2.1 maddesine bakılabilir), sınav kapsamı, ekler, başvuru dokümanları bölümleri doldurulur.
 • Başvuru sayfasının en sonunda yer alan başvuru dokümanları bölümünde başvuru durumunuza göre doküman eklemeniz gerekir.  
 • Bu işlem tamamlandıktan sonra Tüm Başvuruyu Görüntüle-Bitir butonu kullanılır. Söz konusu butona basıldığında başvurunuz ekrana gelir ve eksiklik bulunmaması durumunda başvuru onaylanarak MYK Sektör Sorumlusuna gönderilmiş olur.

ü İlk kez başvuru yapan kuruluşlar yukarıdaki adımları izledikten sonra başvuru formu bölümüne ön başvuru fromunu,

üÖn başvurusu onaylanarak imzalanmak üzere sözleşme gönderilen kuruluşlar taraflarınca imzalanmış ve her sayfası paraflanmış ön başvuru sözleşmesini,

üTÜRKAK akreditasyonunu tamamlayarak yetkilendirme başvurusunda bulunan kuruluşlar yetkilendirme başvuru formunu,

üMYK yetkilendirilmesi tamamlanarak sözleşme gönderilen kuruluşlar ise taraflarınca imzalanmış ve her sayfası paraflanmış yetkilendirme sözleşmesini

 eklemelidir. 

 • Portal üzerinden başvuru tamamlandıktan sonra ıslak imzalı hali de MYK’ya iletilmelidir. 

5.2.1.  Ön Başvuru Yapılması 

Sınav ve belgelendirme merkezi olarak önbaşvuruda bulunacak kuruluşların 5.2 adımını izlemesi gerekmektedir. Ancak başvuru aşamasında akreditasyon bilgileri sayfasında herhangi bir veri girişi yapmaması gerekir. Ayrıca ekler butonunda yer alan Ek 11, Ek 13 ve Ek 14 eklenmeden başvuru tamamlanmalıdır.

Başvurunuzun MYK’ya ıslak imzalı olarak da iletilmesini takiben sektör (dosya) sorumlusu ilgili dosyayı inceler ve başvuruda eksiklikler tespit etmesi durumunda portal üzerinden “Ön başvuru için Kuruluştan düzeltme istendi” olarak kuruluş durumunu günceller. Bu durumda kuruluş, başvurusu üzerinde düzenleme yapabilir ve eksiklikleri tamamlayabilir. 

Ön başvurunun nihai hale gelmesi durumunda sektör (dosya) sorumlusu, Kuruluş’a Yetkilendirme Ön Başvurusu Yapan Kuruluşların Ulusal Yeterliliklere Atıf Yaparak Belgelendirme Yapabilmelerine İlişkin Sözleşme”yi hazırlayarak gönderecektir. Kuruluş yetkilisi tarafından her sayfası paraflanmış ve son sayfası imzalanıp kaşelenmiş sözleşme hem portala (başvuru dokümanları bölümüne) yüklenecek hem de MYK’ya ıslak imzalı olarak iletilecektir. Sözleşmenin MYK tarafından imzalanıp tarih atılmasını takiben bir nüshası Kuruluşa iletilecek ve portal üzerinde kuruluş durumu “Yetkilendirme Ön Başvuru Sözleşmesi İmzalandı” olarak sektör (dosya) sorumlusunca güncellenecektir. 

5.2.2. Yetkilendirme Başvurusunun Yapılması 

TÜRKAK akreditasyon süreçlerini tamamlayarak MYK’ya yetkilendirme başvurusunda bulunacak kuruluşların portal üzerinden bir önceki başvurularında ekleyemedikleri Ek 11, Ek 13 ve Ek 14’ü ekleyebilmeleri ve varsa güncellenen dokümanlarını portala yükleyebilmeleri için MYK sektör (dosya) sorumlusu tarafından durumlarının “yetkilendirme başvurusu için düzeltme istendi” olarak güncellenmesi gerekmektedir. (Lütfen dosya sorumlusu ile iletişim kurunuz.) 

Sektör sorumlusu gerekli değişikliği yaptıktan sonra 5.2 maddesinde anlatıldığı gibi başvurunun eksik kısımlarını tamamlanabilir ve güncellenmesi gereken dokümanlar güncellenir. Başvuruya nihai halini verdikten sonra Tüm Başvuruyu Görüntüle-Bitir butonu ile başvuru tamamlanır.   

Bu noktadan sonra başvurunun ıslak imzalı hali de MYK’ya iletilir. Sektör (dosya) sorumlusu gerekli incelemeleri yapar. Sektör sorumlusunun incelemesi durumunda 

ü  Başvuru düzeltilebilir.

ü  Denetim için gerekli aşamalar başlatılabilir. 

Başvurunun durumu, Sektör (Dosya) Sorumlusunun güncellemelerine göre takip edilebilir.

5.2.3. Denetim 

 • Yetkilendirme başvurusunun uygun olması durumunda sektör sorumlusu (dosya sorumlusu) portal üzerinden belirlenen tarihler için denetim planı oluşturur. Denetim planında, gündem, denetim ücreti ve denetim ekibi bilgiler yer alır. 
 • Yetki başvurusunda bulunan kurum/kuruluşlar portala giriş yaparak Ana Sayfada yer alan Kuruluş Menüsü bölümünden Denetimlerim bağlantısını kullanılarak planlanan denetimlerini görebilirler. 
 • Denetim ücreti kuruluş tarafından yatırılıp dekont MYK’ya gönderildikten sonra sektör (dosya) sorumlusu tarafından dekont portala işlenecektir. Dekontun portala işlenip işlenmediği denetimlerim bağlantısından kontrol edilebilir. 
 • Belirlenen tarihte yapılan denetim neticesinde uygunsuzluk bulunması durumunda söz konusu uygunsuzluklar sektör  (dosya) sorumlusu tarafından portala işlenir. Kuruluş, ana sayfada yer alan Denetimlerim bağlantısını kullanarak açılan sayfada uygunsuzluk başlığı altında yer alan Var bağlantısına girerek gerçekleştirilecek düzeltici – önleyici faaliyet, gerekli süre ve tarihe ilişkin bilgileri yazar ve kaydeder.  (Bu bilgilerin ayrıca ıslak imzalı olarak da bildirilmesi gerekmektedir) 
 • İlgli uygunsuzluğun kuruluş tarafından belirtilen sürede tamamlanmasını takiben sektör (dosya) sorumlusu ve/veya baş denetçi düzeltici-önleyici faaliyeti ve kanıtlarını inceler. 

ü  Düzeltici–önleyici faaliyet yeterli değilse sektör (dosya) sorumlusu kuruluş ile iletişime geçer ve ek bilgi-belge ister.

ü Düzeltici–önleyici faaliyet yeterli ise veya istenen ek bilgi-belgeler ile yeterli hale geldiyse sektör(dosya) sorumlusu ve/veya baş denetçi tarafından uygunsuzluk portal üzerinden kapatılır.

ü  Uygunsuzluğun kapatılmasını takiben kuruluş Denetimler bağlantısında uygunsuzluk başlığının altında “giderilmiş” ifadesini görecektir. 

Denetimde herhangi bir uygunsuzluk bulunmaması durumunda Denetimler bağlantısında uygunsuzluk başlığının altında “Yok” ifadesi yer alacaktır. 

Denetim süreci devam ettiği sürece sektör (dosya) sorumlusu kuruluşun durumunu “denetim süreci devam ediyor” olarak işaretleyeceğinden kuruluş başvuru dokümanlarında herhangi bir değişiklik yapamayacaktır. 

 • Uygunsuzlukların giderilmesini takiben sektör(dosya) sorumlusu gerekli raporları ve resmi yazıları hazırlayarak kuruluşun yetkilendirilme sürecini başlatır.
 • MYK Yönetim Kurulunun kuruluşu sınav ve belgelendirme merkezi olarak onaylamasını takiben kuruluşa YB kodu verilir ve bu kod her kuruluşa özgü bir koddur. Yetkilendirme aşamasından sonra kuruluşların kapsam değişikliği yapması durumunda da bu kod kullanılır.
 • Kuruluşa Yönetim Kurulu kararını takiben sözleşme ve ek bilgi-belgeleri içeren bir yazı iletilir.  Bu yazının ekinde yer alan sözleşme kuruluş tarafından her sayfası paraflanıp son sayfası imzaya yetkili kişi tarafından imzalanarak kaşeli bir şekilde resmi yazının ekinde belirtilen bilgi-belgeler ile MYK’ya gönderilir. Aynı zamanda 5.2 maddesinin son bölümünde anlatıldığı gibi sözleşme portala yüklenir. Bu işlemin yapılabilmesi için sektör (dosya) sorumlusunun kuruluş durumunu “Yetki Başvurusu için kuruluştan düzeltme istendi” olarak güncellemesi gerekir.
 • Sözleşmenin hem kuruluş hem de MYK tarafından imzalanmasını takiben sektör (dosya) sorumlusu kuruluşun yetkilendirildiği yeterlilik ve yeterlilik birimlerini portala ilgili denetim üzerinden işleyecektir ve kuruluşun durumu “yetkisi onaylandı” olarak sektör (dosya) sorumlusunca düzenlendikten sonra kuruluş da portal üzerinden yetki kapsamını görebilecektir. Sektör sorumlusu ayrıca yetki kapsamından yetki verilen tarihleri de günceller.
 • Kuruluşun da ilgili denetim satırında yazan ücret tarifesi alanından ücret tarifesini güncellemesi gerekmektedir .  

6- TEKNİK UZMAN/DENETÇİ İŞLEMLERİ            

Myk'da Teknik Uzman veya Denetçi olmak isteyen kişilerin veritabanımıza bilgilerinin kaydedilmesi gerekmektedir. Böylelikle ihtiyaç duyulduğunda MYK bu kişilerle irtibata geçebilecek ve ilgili süreci başlatabilecektir.

Kayıt bölümünde de belirtildiği üzere önce siteye kayıt yapılır ve Kayıt Tamamlama sürecine geçilir, Kayıt Tamamlama menüsüne daha sonra Teknik Uzman ve Denetçi menüsü altındaki Bilgi Güncelleme linkinden de erişilebilir.

Bilgiler girilirken Kişisel Bilgiler, Başvuru Bilgileri gibi tüm sekmelerde yer alan bilgiler doldurulmalıdır. Bu sekmeler kaydedildikçe griden yeşile döner ve tüm sekmelerdeki bilgiler kaydedildikten sonra  Tüm Başvuruyu Görüntüle/Bitir aktif olacak ve kayıt tamamlanabilecektir.

Kişisel Bilgiler sekmesi doldurulur. TCKimlik, ad, soyad, telefon, e-posta, adres şehir ve CV alanları zorunlu alanlardır.

Başvuru Bilgileri sekmesinde sektörler seçilir ve denetçi ve/veya teknik uzman seçimi yapılır. Teknik uzman seçilirse hangi konularda teknik uzman olarak görev alınmak istenildiği belirtilir.

Eğitim Bilgileri sekmesinde geçmiş eğitim bilgileri girilir, burada boş alan bırakılamaz, Kaydet butonuna basmadan önce tüm alanlar doldurulmalı ya da satır sonundaki sil butonu ile boş alanın yer aldığı satır silinmelidir.

Yabancı dil sekmesinde dil bilgileri girilir, boş bırakılacaksa satır silinir ve kaydedilir.

 Sertifika ve Belgeler sekmesinde varsa sertifika bilgileri girilir ve dokümanı eklenir.

 İş deneyimleri sekmesine iş deneyimi bilgileri girilir ve kaydedilir.

MYK ile ilgili Deneyimler alanı Ulusal Meslek Standartları, Ulusal Yeterlilikler, Denetim, Belgelendirme, Ölçme ve Değerlendirme gibi alanlarda ne tür deneyimlere sahip olunduğuna dair bilgiler girilir. Bu bilgiler kişinin görevlendirilmesinde en önemli kriterleri oluşturmakta olduğundan tam girilmelidir.

Tüm sekmeler doldurulduğunda Tüm Başvuruyu Görüntüle/Bitir butonu aktif hale gelir. Butona tıklanır ve önizleme yapılır. Başvuruyu Tamamla butonuna basılarak çıktı alınabilir. Alınan çıktı Islak imzalı bir yazıyla MYK'ya gönderilir. Gönderilen yazıyı müteakip MYK incelemesini yapar ve kaydınızı uygun görmesi durumunda onaylar. MYK görev alınabilecek bir süreç ortaya çıktığında kişi ile irtibata geçecektir.

Başvuru güncellenmek istenir ise, kişi Bilgi Güncelleme menüsünden tekrar güncellemelerini yapabilir ancak bu durumda daha önce yapılan başvuru geçersiz olacak, yeni bilgiler ıslak imzalı olarak MYK'ya iletilip başvuru onaylandığında kaydınız tekrar aktif hale gelecektir.

 

 

S5 Box

Giriş54.92.141.211

Kayıt