• Kayıt

MYK GENEL İSTATİSTİKLER
ULUSAL MESLEK STANDARTLARI(UMS)

UMS Hazırlama İşbirliği Protokolü Sayısı 126 124
Protokoller Çerçevesinde Hazırlanacak UMS Sayısı(Resmi Gazete'de yayımlananlar dahil) 877 838
Çalışmaları Sürdürülen UMS Sayısı(Resmi Gazete'de yayımlananlar dahil) 812 769
Resmi Gazetede Yayımlanan ve Yürürlükte Olan UMS Sayısı 692 688
Yürürlükten Kaldırılarak İptal Edilen UMS Sayısı 4 4
Güncellenen UMS Sayısı 86 99
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yayımlanan UMS Sayısı 489 488

ULUSAL YETERLİLİKLER(UY)

UY Hazırlama İşbirliği Protokolü Sayısı 89 75
Protokoller Çerçevesinde Hazırlanacak UY Sayısı 522 647
Çalışmaları Sürdürülen UY Sayısı(Yönetim Kurulu tarafından onaylananlar dahil) 436 647
Onaylanan UY Sayısı 362 486
Güncellenen UY Sayısı 116 117
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yayımlanan UY Sayısı 267 268

SEKTÖR KOMİTELERİ

Sektör Sayısı 26 26
Oluşturulan(Aktif) Sektör Komiteleri Sayısı 26 26

DENETİMLER

Programlı Denetim Sayısı 190 190
Programsız Denetim Sayısı 55 55
TOPLAM 245 245
    
BELGELENDİRME KURULUŞLARI

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluş Sayısı 67 67
Tehlikeli ve Çok tehlikeli İşlerde Belgelendirme Yapan Kuruluş Sayısı 57 57
Belgelendirme Yapılan Ulusal Yeterlilik(Meslek) Sayısı 191 191
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Belgelendirmesi Yapılan Meslek Sayısı 154 154
Belgelendirme Yapılan Sektör Sayısı 13 13

MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİ

Verilen Toplam MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sayısı 135831 135831
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Verilen Toplam MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sayısı 116418 116418
MYK Belgesi Zorunluluğu Getirilen Tehlikeli Mesleklerde Belge Verilen Kişi Sayısı 109.761

S5 Box

Kayıt