MYK Portal

  • Kayıt
MYK GENEL İSTATİSTİKLER
ULUSAL MESLEK STANDARTLARI(UMS)

UMS Hazırlama İşbirliği Protokolü Sayısı 152 158
Protokoller Çerçevesinde Hazırlanacak UMS Sayısı(Resmi Gazete'de yayımlananlar dahil) 947 961
Çalışmaları Sürdürülen UMS Sayısı(Resmi Gazete'de yayımlananlar dahil) 947 847
Resmi Gazetede Yayımlanan ve Yürürlükte Olan UMS Sayısı 792 779
Yürürlükten Kaldırılarak İptal Edilen UMS Sayısı 24 23
Güncellenen UMS Sayısı 138 134
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yayımlanan UMS Sayısı 501 499

ULUSAL YETERLİLİKLER(UY)

UY Hazırlama İşbirliği Protokolü Sayısı 127 104
Protokoller Çerçevesinde Hazırlanacak UY Sayısı 662 767
Çalışmaları Sürdürülen UY Sayısı(Yönetim Kurulu tarafından onaylananlar dahil) 662 767
Onaylanan UY Sayısı 451 581
Güncellenen UY Sayısı 148 164
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yayımlanan UY Sayısı 300 278

SEKTÖR KOMİTELERİ

Sektör Sayısı 26 26
Oluşturulan(Aktif) Sektör Komiteleri Sayısı 26 26

DENETİMLER

Programlı Denetim Sayısı 451 451
Programsız Denetim Sayısı 213 213
TOPLAM 664 664
Büyük Uygunsuzluk 653 653
Küçük Uygunsuzluk 1.778 1.778
Toplam Uygunsuzluk 2.431 2.431
    
BELGELENDİRME KURULUŞLARI

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluş Sayısı 168 168
Tehlikeli ve Çok tehlikeli İşlerde Belgelendirme Yapan Kuruluş Sayısı 153 153
Belgelendirme Yapılan Ulusal Yeterlilik(Meslek) Sayısı 273 273
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Belgelendirmesi Yapılan Meslek Sayısı 202 202
Belgelendirme Yapılan Sektör Sayısı 16 16

MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİ

Verilen Toplam MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sayısı 381515 381515
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Verilen Toplam MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sayısı 357057 357057
MYK Belgesi Zorunluluğu Getirilen Tehlikeli Mesleklerde Belge Verilen Kişi Sayısı 347.901

S5 Box54.81.110.186

Kayıt