• Kayıt

MYK GENEL İSTATİSTİKLER
ULUSAL MESLEK STANDARTLARI(UMS)

UMS Hazırlama İşbirliği Protokolü Sayısı 136 147
Protokoller Çerçevesinde Hazırlanacak UMS Sayısı(Resmi Gazete'de yayımlananlar dahil) 900 906
Çalışmaları Sürdürülen UMS Sayısı(Resmi Gazete'de yayımlananlar dahil) 849 813
Resmi Gazetede Yayımlanan ve Yürürlükte Olan UMS Sayısı 730 730
Yürürlükten Kaldırılarak İptal Edilen UMS Sayısı 4 4
Güncellenen UMS Sayısı 90 106
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yayımlanan UMS Sayısı 503 503

ULUSAL YETERLİLİKLER(UY)

UY Hazırlama İşbirliği Protokolü Sayısı 99 82
Protokoller Çerçevesinde Hazırlanacak UY Sayısı 565 698
Çalışmaları Sürdürülen UY Sayısı(Yönetim Kurulu tarafından onaylananlar dahil) 449 698
Onaylanan UY Sayısı 400 517
Güncellenen UY Sayısı 120 120
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yayımlanan UY Sayısı 285 285

SEKTÖR KOMİTELERİ

Sektör Sayısı 26 26
Oluşturulan(Aktif) Sektör Komiteleri Sayısı 26 26

DENETİMLER

Programlı Denetim Sayısı 240 240
Programsız Denetim Sayısı 89 89
TOPLAM 329 329
    
BELGELENDİRME KURULUŞLARI

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluş Sayısı 83 83
Tehlikeli ve Çok tehlikeli İşlerde Belgelendirme Yapan Kuruluş Sayısı 74 74
Belgelendirme Yapılan Ulusal Yeterlilik(Meslek) Sayısı 204 204
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Belgelendirmesi Yapılan Meslek Sayısı 160 160
Belgelendirme Yapılan Sektör Sayısı 14 14

MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİ

Verilen Toplam MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sayısı 221770 221770
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Verilen Toplam MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sayısı 201121 201121
MYK Belgesi Zorunluluğu Getirilen Tehlikeli Mesleklerde Belge Verilen Kişi Sayısı 188.840

S5 Box

Kayıt