• Kayıt
MYK GENEL İSTATİSTİKLER
ULUSAL MESLEK STANDARTLARI(UMS)

UMS Hazırlama İşbirliği Protokolü Sayısı 152 158
Protokoller Çerçevesinde Hazırlanacak UMS Sayısı(Resmi Gazete'de yayımlananlar dahil) 947 960
Çalışmaları Sürdürülen UMS Sayısı(Resmi Gazete'de yayımlananlar dahil) 947 853
Resmi Gazetede Yayımlanan ve Yürürlükte Olan UMS Sayısı 792 785
Yürürlükten Kaldırılarak İptal Edilen UMS Sayısı 24 24
Güncellenen UMS Sayısı 138 134
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yayımlanan UMS Sayısı 501 499

ULUSAL YETERLİLİKLER(UY)

UY Hazırlama İşbirliği Protokolü Sayısı 127 104
Protokoller Çerçevesinde Hazırlanacak UY Sayısı 662 767
Çalışmaları Sürdürülen UY Sayısı(Yönetim Kurulu tarafından onaylananlar dahil) 662 767
Onaylanan UY Sayısı 451 581
Güncellenen UY Sayısı 148 166
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yayımlanan UY Sayısı 300 274

SEKTÖR KOMİTELERİ

Sektör Sayısı 26 26
Oluşturulan(Aktif) Sektör Komiteleri Sayısı 26 26

DENETİMLER

Programlı Denetim Sayısı 458 458
Programsız Denetim Sayısı 219 219
TOPLAM 677 677
Büyük Uygunsuzluk 661 661
Küçük Uygunsuzluk 1.843 1.843
Toplam Uygunsuzluk 2.504 2.504
    
BELGELENDİRME KURULUŞLARI

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluş Sayısı 177 177
Tehlikeli ve Çok tehlikeli İşlerde Belgelendirme Yapan Kuruluş Sayısı 162 162
Belgelendirme Yapılan Ulusal Yeterlilik(Meslek) Sayısı 273 273
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Belgelendirmesi Yapılan Meslek Sayısı 202 202
Belgelendirme Yapılan Sektör Sayısı 16 16

MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİ

Verilen Toplam MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sayısı 394727 394727
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Verilen Toplam MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sayısı 369518 369518
MYK Belgesi Zorunluluğu Getirilen Tehlikeli Mesleklerde Belge Verilen Kişi Sayısı 360.182

S5 Box54.162.159.33

Kayıt