• Kayıt

MYK GENEL İSTATİSTİKLER
ULUSAL MESLEK STANDARTLARI(UMS)

UMS Hazırlama İşbirliği Protokolü Sayısı 137 148
Protokoller Çerçevesinde Hazırlanacak UMS Sayısı(Resmi Gazete'de yayımlananlar dahil) 906 910
Çalışmaları Sürdürülen UMS Sayısı(Resmi Gazete'de yayımlananlar dahil) 850 827
Resmi Gazetede Yayımlanan ve Yürürlükte Olan UMS Sayısı 739 739
Yürürlükten Kaldırılarak İptal Edilen UMS Sayısı 12 12
Güncellenen UMS Sayısı 92 108
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yayımlanan UMS Sayısı 507 507

ULUSAL YETERLİLİKLER(UY)

UY Hazırlama İşbirliği Protokolü Sayısı 104 87
Protokoller Çerçevesinde Hazırlanacak UY Sayısı 577 702
Çalışmaları Sürdürülen UY Sayısı(Yönetim Kurulu tarafından onaylananlar dahil) 461 702
Onaylanan UY Sayısı 407 529
Güncellenen UY Sayısı 131 131
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yayımlanan UY Sayısı 285 286

SEKTÖR KOMİTELERİ

Sektör Sayısı 26 26
Oluşturulan(Aktif) Sektör Komiteleri Sayısı 26 26

DENETİMLER

Programlı Denetim Sayısı 266 266
Programsız Denetim Sayısı 105 105
TOPLAM 371 371
    
BELGELENDİRME KURULUŞLARI

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluş Sayısı 92 92
Tehlikeli ve Çok tehlikeli İşlerde Belgelendirme Yapan Kuruluş Sayısı 82 82
Belgelendirme Yapılan Ulusal Yeterlilik(Meslek) Sayısı 228 228
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Belgelendirmesi Yapılan Meslek Sayısı 174 174
Belgelendirme Yapılan Sektör Sayısı 14 14

MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİ

Verilen Toplam MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sayısı 242055 242055
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Verilen Toplam MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sayısı 220834 220834
MYK Belgesi Zorunluluğu Getirilen Tehlikeli Mesleklerde Belge Verilen Kişi Sayısı 212.597

S5 Box

Giriş23.20.120.3

Kayıt