• Kayıt
MYK GENEL İSTATİSTİKLER
ULUSAL MESLEK STANDARTLARI(UMS)

UMS Hazırlama İşbirliği Protokolü Sayısı 151 157
Protokoller Çerçevesinde Hazırlanacak UMS Sayısı(Resmi Gazete'de yayımlananlar dahil) 951 950
Çalışmaları Sürdürülen UMS Sayısı(Resmi Gazete'de yayımlananlar dahil) 951 860
Resmi Gazetede Yayımlanan ve Yürürlükte Olan UMS Sayısı 792 792
Yürürlükten Kaldırılarak İptal Edilen UMS Sayısı 24 24
Güncellenen UMS Sayısı 138 134
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yayımlanan UMS Sayısı 501 501

ULUSAL YETERLİLİKLER(UY)

UY Hazırlama İşbirliği Protokolü Sayısı 126 104
Protokoller Çerçevesinde Hazırlanacak UY Sayısı 661 767
Çalışmaları Sürdürülen UY Sayısı(Yönetim Kurulu tarafından onaylananlar dahil) 661 767
Onaylanan UY Sayısı 445 572
Güncellenen UY Sayısı 147 163
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yayımlanan UY Sayısı 300 269

SEKTÖR KOMİTELERİ

Sektör Sayısı 26 26
Oluşturulan(Aktif) Sektör Komiteleri Sayısı 26 26

DENETİMLER

Programlı Denetim Sayısı 440 440
Programsız Denetim Sayısı 201 201
TOPLAM 641 641
Büyük Uygunsuzluk 643 643
Küçük Uygunsuzluk 1.693 1.693
Toplam Uygunsuzluk 2.336 2.336
    
BELGELENDİRME KURULUŞLARI

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluş Sayısı 159 159
Tehlikeli ve Çok tehlikeli İşlerde Belgelendirme Yapan Kuruluş Sayısı 144 144
Belgelendirme Yapılan Ulusal Yeterlilik(Meslek) Sayısı 271 271
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Belgelendirmesi Yapılan Meslek Sayısı 202 202
Belgelendirme Yapılan Sektör Sayısı 16 16

MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİ

Verilen Toplam MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sayısı 365771 365771
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Verilen Toplam MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sayısı 341838 341838
MYK Belgesi Zorunluluğu Getirilen Tehlikeli Mesleklerde Belge Verilen Kişi Sayısı 332.902

S5 Box54.198.77.35

Kayıt