• Kayıt

MYK GENEL İSTATİSTİKLER
ULUSAL MESLEK STANDARTLARI(UMS)

UMS Hazırlama İşbirliği Protokolü Sayısı 133 142
Protokoller Çerçevesinde Hazırlanacak UMS Sayısı(Resmi Gazete'de yayımlananlar dahil) 893 890
Çalışmaları Sürdürülen UMS Sayısı(Resmi Gazete'de yayımlananlar dahil) 844 803
Resmi Gazetede Yayımlanan ve Yürürlükte Olan UMS Sayısı 730 722
Yürürlükten Kaldırılarak İptal Edilen UMS Sayısı 4 4
Güncellenen UMS Sayısı 87 102
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yayımlanan UMS Sayısı 497 500

ULUSAL YETERLİLİKLER(UY)

UY Hazırlama İşbirliği Protokolü Sayısı 93 80
Protokoller Çerçevesinde Hazırlanacak UY Sayısı 518 693
Çalışmaları Sürdürülen UY Sayısı(Yönetim Kurulu tarafından onaylananlar dahil) 441 693
Onaylanan UY Sayısı 386 516
Güncellenen UY Sayısı 118 116
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yayımlanan UY Sayısı 274 273

SEKTÖR KOMİTELERİ

Sektör Sayısı 26 26
Oluşturulan(Aktif) Sektör Komiteleri Sayısı 26 26

DENETİMLER

Programlı Denetim Sayısı 217 217
Programsız Denetim Sayısı 78 78
TOPLAM 295 295
    
BELGELENDİRME KURULUŞLARI

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluş Sayısı 80 80
Tehlikeli ve Çok tehlikeli İşlerde Belgelendirme Yapan Kuruluş Sayısı 71 71
Belgelendirme Yapılan Ulusal Yeterlilik(Meslek) Sayısı 199 199
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Belgelendirmesi Yapılan Meslek Sayısı 158 158
Belgelendirme Yapılan Sektör Sayısı 13 13

MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİ

Verilen Toplam MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sayısı 199999 199999
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Verilen Toplam MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sayısı 180883 180883
MYK Belgesi Zorunluluğu Getirilen Tehlikeli Mesleklerde Belge Verilen Kişi Sayısı 169.991

S5 Box

Kayıt