• Kayıt
MYK GENEL İSTATİSTİKLER
ULUSAL MESLEK STANDARTLARI(UMS)

UMS Hazırlama İşbirliği Protokolü Sayısı 152 157
Protokoller Çerçevesinde Hazırlanacak UMS Sayısı(Resmi Gazete'de yayımlananlar dahil) 948 960
Çalışmaları Sürdürülen UMS Sayısı(Resmi Gazete'de yayımlananlar dahil) 948 857
Resmi Gazetede Yayımlanan ve Yürürlükte Olan UMS Sayısı 792 785
Yürürlükten Kaldırılarak İptal Edilen UMS Sayısı 24 24
Güncellenen UMS Sayısı 138 134
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yayımlanan UMS Sayısı 499 499

ULUSAL YETERLİLİKLER(UY)

UY Hazırlama İşbirliği Protokolü Sayısı 128 104
Protokoller Çerçevesinde Hazırlanacak UY Sayısı 659 767
Çalışmaları Sürdürülen UY Sayısı(Yönetim Kurulu tarafından onaylananlar dahil) 659 767
Onaylanan UY Sayısı 462 593
Güncellenen UY Sayısı 149 166
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yayımlanan UY Sayısı 304 278

SEKTÖR KOMİTELERİ

Sektör Sayısı 26 26
Oluşturulan(Aktif) Sektör Komiteleri Sayısı 26 26

DENETİMLER

Programlı Denetim Sayısı 474 474
Programsız Denetim Sayısı 232 232
TOPLAM 706 706
Büyük Uygunsuzluk 682 682
Küçük Uygunsuzluk 1.981 1.981
Toplam Uygunsuzluk 2.663 2.663
    
BELGELENDİRME KURULUŞLARI

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluş Sayısı 179 179
Tehlikeli ve Çok tehlikeli İşlerde Belgelendirme Yapan Kuruluş Sayısı 164 164
Belgelendirme Yapılan Ulusal Yeterlilik(Meslek) Sayısı 276 276
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Belgelendirmesi Yapılan Meslek Sayısı 205 205
Belgelendirme Yapılan Sektör Sayısı 17 17

MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİ

Verilen Toplam MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sayısı 419248 419248
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Verilen Toplam MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sayısı 391418 391418
MYK Belgesi Zorunluluğu Getirilen Tehlikeli Mesleklerde Belge Verilen Kişi Sayısı 381.808

S5 Box54.224.56.126

Kayıt