• Kayıt

MYK GENEL İSTATİSTİKLER
ULUSAL MESLEK STANDARTLARI(UMS)

UMS Hazırlama İşbirliği Protokolü Sayısı 128 130
Protokoller Çerçevesinde Hazırlanacak UMS Sayısı(Resmi Gazete'de yayımlananlar dahil) 879 867
Çalışmaları Sürdürülen UMS Sayısı(Resmi Gazete'de yayımlananlar dahil) 821 780
Resmi Gazetede Yayımlanan ve Yürürlükte Olan UMS Sayısı 700 699
Yürürlükten Kaldırılarak İptal Edilen UMS Sayısı 4 4
Güncellenen UMS Sayısı 86 102
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yayımlanan UMS Sayısı 489 497

ULUSAL YETERLİLİKLER(UY)

UY Hazırlama İşbirliği Protokolü Sayısı 89 75
Protokoller Çerçevesinde Hazırlanacak UY Sayısı 520 657
Çalışmaları Sürdürülen UY Sayısı(Yönetim Kurulu tarafından onaylananlar dahil) 434 657
Onaylanan UY Sayısı 371 496
Güncellenen UY Sayısı 116 117
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yayımlanan UY Sayısı 267 274

SEKTÖR KOMİTELERİ

Sektör Sayısı 26 26
Oluşturulan(Aktif) Sektör Komiteleri Sayısı 26 26

DENETİMLER

Programlı Denetim Sayısı 195 195
Programsız Denetim Sayısı 62 62
TOPLAM 257 257
    
BELGELENDİRME KURULUŞLARI

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluş Sayısı 70 70
Tehlikeli ve Çok tehlikeli İşlerde Belgelendirme Yapan Kuruluş Sayısı 60 60
Belgelendirme Yapılan Ulusal Yeterlilik(Meslek) Sayısı 182 182
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Belgelendirmesi Yapılan Meslek Sayısı 144 144
Belgelendirme Yapılan Sektör Sayısı 13 13

MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİ

Verilen Toplam MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sayısı 149833 149833
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Verilen Toplam MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sayısı 130384 130384
MYK Belgesi Zorunluluğu Getirilen Tehlikeli Mesleklerde Belge Verilen Kişi Sayısı 122.646

S5 Box

Kayıt