• Kayıt

MYK GENEL İSTATİSTİKLER
ULUSAL MESLEK STANDARTLARI(UMS)

UMS Hazırlama İşbirliği Protokolü Sayısı 128 134
Protokoller Çerçevesinde Hazırlanacak UMS Sayısı(Resmi Gazete'de yayımlananlar dahil) 882 878
Çalışmaları Sürdürülen UMS Sayısı(Resmi Gazete'de yayımlananlar dahil) 844 790
Resmi Gazetede Yayımlanan ve Yürürlükte Olan UMS Sayısı 700 700
Yürürlükten Kaldırılarak İptal Edilen UMS Sayısı 4 4
Güncellenen UMS Sayısı 86 102
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yayımlanan UMS Sayısı 497 497

ULUSAL YETERLİLİKLER(UY)

UY Hazırlama İşbirliği Protokolü Sayısı 91 78
Protokoller Çerçevesinde Hazırlanacak UY Sayısı 513 674
Çalışmaları Sürdürülen UY Sayısı(Yönetim Kurulu tarafından onaylananlar dahil) 434 674
Onaylanan UY Sayısı 373 496
Güncellenen UY Sayısı 116 116
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yayımlanan UY Sayısı 268 268

SEKTÖR KOMİTELERİ

Sektör Sayısı 26 26
Oluşturulan(Aktif) Sektör Komiteleri Sayısı 26 26

DENETİMLER

Programlı Denetim Sayısı 205 205
Programsız Denetim Sayısı 70 70
TOPLAM 275 275
    
BELGELENDİRME KURULUŞLARI

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluş Sayısı 74 74
Tehlikeli ve Çok tehlikeli İşlerde Belgelendirme Yapan Kuruluş Sayısı 63 63
Belgelendirme Yapılan Ulusal Yeterlilik(Meslek) Sayısı 197 197
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Belgelendirmesi Yapılan Meslek Sayısı 158 158
Belgelendirme Yapılan Sektör Sayısı 13 13

MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİ

Verilen Toplam MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sayısı 170722 170722
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Verilen Toplam MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sayısı 150935 150935
MYK Belgesi Zorunluluğu Getirilen Tehlikeli Mesleklerde Belge Verilen Kişi Sayısı 142.067

S5 Box

Kayıt