• Kayıt
6645 sayılı Kanun kapsamında belge almaya hak kazanan kişilere sınav ücretlerinin geri ödenmesi

6645 sayılı Kanunun 24. maddesine göre tebliğler ile belge zorunluluğu getirilen mesleklerde, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından gerçekleştirilen sınavlarda başarılı olan kişilerin 31/12/2017 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücretinin tamamı, 1/1/2018 tarihinden 31/12/2019 tarihine kadar ise belge masrafının tamamı ile sınav ücretinin yarısı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır. Ancak fondan karşılanacak sınav ücreti brüt asgari ücretin yarısını geçmemek üzere meslekler itibariyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararıyla belirlenir. Fondan karşılanan desteklerden her kişi bir defaya mahsus yararlanabilir.

Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları sınavlar sonucu belge almaya hak kazanan kişilerden belge masraf karşılığı talep etmez ve söz konusu kişiler için belge talebinin yanı sıra teşvikten yararlanma talebi de oluşturur. MYK tarafından yapılan inceleme sonucunda teşvikten yararlanma hakkı bulunan kişiler ve bu kişilere ödenecek tutarlar belirlenir, bu tutarlar söz konusu kişilerin banka hesaplarına yatırılır.

 

S5 Box3.80.85.76

Kayıt