• Kayıt
MYK GENEL İSTATİSTİKLER
ULUSAL MESLEK STANDARTLARI(UMS)

UMS Hazırlama İşbirliği Protokolü Sayısı 161 161
Protokoller Çerçevesinde Hazırlanacak UMS Sayısı(Resmi Gazete'de yayımlananlar dahil) 935 935
Resmi Gazetede Yayımlanan ve Yürürlükte Olan UMS Sayısı 833 833
Yürürlükten Kaldırılarak İptal Edilen UMS Sayısı 26 26
Güncellenen UMS Sayısı 247 247
UMS Güncelleme Sayısı (Bir UMS'nin birden fazla güncellendiği durumları kapsar.) 248 248
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yayımlanan UMS Sayısı 559 559

ULUSAL YETERLİLİKLER(UY)

UY Hazırlama İşbirliği Protokolü Sayısı 142 142
Protokoller Çerçevesinde Hazırlanacak UY Sayısı 676 676
Onaylanan UY Sayısı 484 484
Güncellenen UY Sayısı 173 173
UY Güncelleme Sayısı (Bir UY'nin birden fazla güncellendiği durumları kapsar.) 289 289
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yayımlanan UY Sayısı 348 348

SEKTÖR KOMİTELERİ

Sektör Sayısı 27 27
Oluşturulan(Aktif) Sektör Komiteleri Sayısı 26 26

DENETİMLER

Programlı Denetim Sayısı 684 684
Programsız Denetim Sayısı 385 385
TOPLAM 1.069 1.069
Büyük Uygunsuzluk 1.179 1.179
Küçük Uygunsuzluk 3.493 3.493
Toplam Uygunsuzluk 4.672 4.672
    
BELGELENDİRME KURULUŞLARI

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluş Sayısı 211 211
Tehlikeli ve Çok tehlikeli İşlerde Belgelendirme Yapan Kuruluş Sayısı 205 205
Belgelendirme Yapılan Ulusal Yeterlilik(Meslek) Sayısı 304 304
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Belgelendirmesi Yapılan Meslek Sayısı 228 228
Belgelendirme Yapılan Sektör Sayısı 19 19

MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİ

Verilen Toplam MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sayısı 768960 768960
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Verilen Toplam MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sayısı 701017 701017
MYK Belgesi Zorunluluğu Getirilen Tehlikeli Mesleklerde Belge Verilen Kişi Sayısı 697.324

S5 Box3.231.228.109

Kayıt