• Kayıt
MYK GENEL İSTATİSTİKLER
ULUSAL MESLEK STANDARTLARI(UMS)

UMS Hazırlama İşbirliği Protokolü Sayısı 190 190
Protokoller Çerçevesinde Hazırlanacak UMS Sayısı(Resmi Gazete'de yayımlananlar dahil) 975 975
Resmi Gazetede Yayımlanan UMS Sayısı 1216 1216
Yürürlükte Olan UMS Sayısı 866 866
Yürürlükten Kaldırılarak İptal Edilen UMS Sayısı 38 38
Güncellenen UMS Sayısı 292 292
UMS Güncelleme Sayısı (Bir UMS'nin birden fazla güncellendiği durumları kapsar.) 312 312
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yayımlanan UMS Sayısı 561 561

ULUSAL YETERLİLİKLER(UY)

UY Hazırlama İşbirliği Protokolü Sayısı 186 186
Protokoller Çerçevesinde Hazırlanacak UY Sayısı 772 772
Yönetim Kurulunca Onaylanan UY Sayısı 931 931
Yürürlükte Olan UY Sayısı 559 559
Yürürlükten Kaldırılarak İptal Edilen UY Sayısı 14 14
UY Güncelleme Sayısı (Bir UY'nin birden fazla güncellendiği durumları kapsar.) 358 358
Güncellenen UY Sayısı 208 208
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yayımlanan UY Sayısı 394 394

SEKTÖR KOMİTELERİ

Sektör Sayısı 27 27
Oluşturulan(Aktif) Sektör Komiteleri Sayısı 27 27

DENETİMLER

Programlı Denetim Sayısı 1.241 1.241
Programsız Denetim Sayısı 701 701
TOPLAM 1.942 1.942
Büyük Uygunsuzluk 3.475 3.475
Küçük Uygunsuzluk 7.261 7.261
Toplam Uygunsuzluk 10.736 10.736
    
BELGELENDİRME KURULUŞLARI

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluş Sayısı 266 266
Tehlikeli ve Çok tehlikeli İşlerde Belgelendirme Yapan Kuruluş Sayısı 249 249
Belgelendirme Yapılan Ulusal Yeterlilik(Meslek) Sayısı 371 371
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Belgelendirmesi Yapılan Meslek Sayısı 279 279
Belgelendirme Yapılan Sektör Sayısı 20 20
Yapılan Sınav Sayısı 665.661 665.661

MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİ

Verilen Toplam MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sayısı 2159766 2159766
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Verilen Toplam MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sayısı 1902991 1902991
MYK Belgesi Zorunluluğu Getirilen Tehlikeli Mesleklerde Belge Verilen Kişi Sayısı 1.894.384

TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ

TYÇ'ye Yerleştirilen Yeterlilik Sayısı 239 239

S5 Box54.204.73.51

edevlet_logo

Kayıt