• Kayıt
MYK GENEL İSTATİSTİKLER
ULUSAL MESLEK STANDARTLARI(UMS)

UMS Hazırlama İşbirliği Protokolü Sayısı 144 145
Protokoller Çerçevesinde Hazırlanacak UMS Sayısı(Resmi Gazete'de yayımlananlar dahil) 934 920
Çalışmaları Sürdürülen UMS Sayısı(Resmi Gazete'de yayımlananlar dahil) 922 848
Resmi Gazetede Yayımlanan ve Yürürlükte Olan UMS Sayısı 785 787
Yürürlükten Kaldırılarak İptal Edilen UMS Sayısı 14 14
Güncellenen UMS Sayısı 123 144
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yayımlanan UMS Sayısı 507 505

ULUSAL YETERLİLİKLER(UY)

UY Hazırlama İşbirliği Protokolü Sayısı 117 93
Protokoller Çerçevesinde Hazırlanacak UY Sayısı 619 726
Çalışmaları Sürdürülen UY Sayısı(Yönetim Kurulu tarafından onaylananlar dahil) 618 726
Onaylanan UY Sayısı 434 556
Güncellenen UY Sayısı 130 134
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yayımlanan UY Sayısı 297 299

SEKTÖR KOMİTELERİ

Sektör Sayısı 26 26
Oluşturulan(Aktif) Sektör Komiteleri Sayısı 26 26

DENETİMLER

Programlı Denetim Sayısı 360 360
Programsız Denetim Sayısı 148 148
TOPLAM 508 508
Büyük Uygunsuzluk 452 452
Küçük Uygunsuzluk 1.101 1.101
Toplam Uygunsuzluk 1.553 1.553
    
BELGELENDİRME KURULUŞLARI

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluş Sayısı 130 130
Tehlikeli ve Çok tehlikeli İşlerde Belgelendirme Yapan Kuruluş Sayısı 118 118
Belgelendirme Yapılan Ulusal Yeterlilik(Meslek) Sayısı 244 244
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Belgelendirmesi Yapılan Meslek Sayısı 183 183
Belgelendirme Yapılan Sektör Sayısı 16 16

MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİ

Verilen Toplam MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sayısı 313490 313490
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Verilen Toplam MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sayısı 291779 291779
MYK Belgesi Zorunluluğu Getirilen Tehlikeli Mesleklerde Belge Verilen Kişi Sayısı 282.584

S5 Box54.81.77.114

Kayıt