• Kayıt
MYK GENEL İSTATİSTİKLER
ULUSAL MESLEK STANDARTLARI(UMS)

UMS Hazırlama İşbirliği Protokolü Sayısı 153 159
Protokoller Çerçevesinde Hazırlanacak UMS Sayısı(Resmi Gazete'de yayımlananlar dahil) 950 962
Çalışmaları Sürdürülen UMS Sayısı(Resmi Gazete'de yayımlananlar dahil) 948 856
Resmi Gazetede Yayımlanan ve Yürürlükte Olan UMS Sayısı 792 785
Yürürlükten Kaldırılarak İptal Edilen UMS Sayısı 24 24
Güncellenen UMS Sayısı 138 134
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yayımlanan UMS Sayısı 499 499

ULUSAL YETERLİLİKLER(UY)

UY Hazırlama İşbirliği Protokolü Sayısı 129 104
Protokoller Çerçevesinde Hazırlanacak UY Sayısı 663 767
Çalışmaları Sürdürülen UY Sayısı(Yönetim Kurulu tarafından onaylananlar dahil) 659 767
Onaylanan UY Sayısı 467 597
Güncellenen UY Sayısı 149 164
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yayımlanan UY Sayısı 304 278

SEKTÖR KOMİTELERİ

Sektör Sayısı 26 26
Oluşturulan(Aktif) Sektör Komiteleri Sayısı 26 26

DENETİMLER

Programlı Denetim Sayısı 482 482
Programsız Denetim Sayısı 250 250
TOPLAM 732 732
Büyük Uygunsuzluk 706 706
Küçük Uygunsuzluk 2.079 2.079
Toplam Uygunsuzluk 2.785 2.785
    
BELGELENDİRME KURULUŞLARI

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluş Sayısı 185 185
Tehlikeli ve Çok tehlikeli İşlerde Belgelendirme Yapan Kuruluş Sayısı 170 170
Belgelendirme Yapılan Ulusal Yeterlilik(Meslek) Sayısı 281 281
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Belgelendirmesi Yapılan Meslek Sayısı 208 208
Belgelendirme Yapılan Sektör Sayısı 17 17

MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİ

Verilen Toplam MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sayısı 438413 438413
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Verilen Toplam MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sayısı 408841 408841
MYK Belgesi Zorunluluğu Getirilen Tehlikeli Mesleklerde Belge Verilen Kişi Sayısı 405.045

S5 Box54.82.73.21

Kayıt