• Kayıt
MYK GENEL İSTATİSTİKLER
ULUSAL MESLEK STANDARTLARI(UMS)

UMS Hazırlama İşbirliği Protokolü Sayısı 160 160
Protokoller Çerçevesinde Hazırlanacak UMS Sayısı(Resmi Gazete'de yayımlananlar dahil) 935 935
Resmi Gazetede Yayımlanan ve Yürürlükte Olan UMS Sayısı 829 829
Yürürlükten Kaldırılarak İptal Edilen UMS Sayısı 26 26
Güncellenen UMS Sayısı 246 246
UMS Güncelleme Sayısı (Bir UMS'nin birden fazla güncellendiği durumları kapsar.) 247 247
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yayımlanan UMS Sayısı 559 559

ULUSAL YETERLİLİKLER(UY)

UY Hazırlama İşbirliği Protokolü Sayısı 140 140
Protokoller Çerçevesinde Hazırlanacak UY Sayısı 672 672
Onaylanan UY Sayısı 483 483
Güncellenen UY Sayısı 167 167
UY Güncelleme Sayısı (Bir UY'nin birden fazla güncellendiği durumları kapsar.) 283 283
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yayımlanan UY Sayısı 347 347

SEKTÖR KOMİTELERİ

Sektör Sayısı 27 27
Oluşturulan(Aktif) Sektör Komiteleri Sayısı 26 26

DENETİMLER

Programlı Denetim Sayısı 636 636
Programsız Denetim Sayısı 354 354
TOPLAM 990 990
Büyük Uygunsuzluk 1.068 1.068
Küçük Uygunsuzluk 3.145 3.145
Toplam Uygunsuzluk 4.213 4.213
    
BELGELENDİRME KURULUŞLARI

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluş Sayısı 210 210
Tehlikeli ve Çok tehlikeli İşlerde Belgelendirme Yapan Kuruluş Sayısı 201 201
Belgelendirme Yapılan Ulusal Yeterlilik(Meslek) Sayısı 295 295
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Belgelendirmesi Yapılan Meslek Sayısı 222 222
Belgelendirme Yapılan Sektör Sayısı 19 19

MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİ

Verilen Toplam MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sayısı 710993 710993
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Verilen Toplam MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sayısı 650663 650663
MYK Belgesi Zorunluluğu Getirilen Tehlikeli Mesleklerde Belge Verilen Kişi Sayısı 645.862

S5 Box34.238.189.171

Kayıt