• Kayıt
MYK GENEL İSTATİSTİKLER
ULUSAL MESLEK STANDARTLARI(UMS)

UMS Hazırlama İşbirliği Protokolü Sayısı 165 165
Protokoller Çerçevesinde Hazırlanacak UMS Sayısı(Resmi Gazete'de yayımlananlar dahil) 939 939
Resmi Gazetede Yayımlanan ve Yürürlükte Olan UMS Sayısı 848 848
Yürürlükten Kaldırılarak İptal Edilen UMS Sayısı 29 29
Güncellenen UMS Sayısı 259 259
UMS Güncelleme Sayısı (Bir UMS'nin birden fazla güncellendiği durumları kapsar.) 260 260
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yayımlanan UMS Sayısı 564 564

ULUSAL YETERLİLİKLER(UY)

UY Hazırlama İşbirliği Protokolü Sayısı 145 145
Protokoller Çerçevesinde Hazırlanacak UY Sayısı 670 670
Onaylanan UY Sayısı 487 487
Güncellenen UY Sayısı 182 182
UY Güncelleme Sayısı (Bir UY'nin birden fazla güncellendiği durumları kapsar.) 309 309
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yayımlanan UY Sayısı 350 350

SEKTÖR KOMİTELERİ

Sektör Sayısı 27 27
Oluşturulan(Aktif) Sektör Komiteleri Sayısı 26 26

DENETİMLER

Programlı Denetim Sayısı 747 747
Programsız Denetim Sayısı 458 458
TOPLAM 1.205 1.205
Büyük Uygunsuzluk 1.366 1.366
Küçük Uygunsuzluk 3.937 3.937
Toplam Uygunsuzluk 5.303 5.303
    
BELGELENDİRME KURULUŞLARI

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluş Sayısı 215 215
Tehlikeli ve Çok tehlikeli İşlerde Belgelendirme Yapan Kuruluş Sayısı 213 213
Belgelendirme Yapılan Ulusal Yeterlilik(Meslek) Sayısı 318 318
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Belgelendirmesi Yapılan Meslek Sayısı 240 240
Belgelendirme Yapılan Sektör Sayısı 19 19

MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİ

Verilen Toplam MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sayısı 971077 971077
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Verilen Toplam MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sayısı 879260 879260
MYK Belgesi Zorunluluğu Getirilen Tehlikeli Mesleklerde Belge Verilen Kişi Sayısı 874.802

S5 Box18.232.125.29

Kayıt