• Kayıt
MYK GENEL İSTATİSTİKLER
ULUSAL MESLEK STANDARTLARI(UMS)

UMS Hazırlama İşbirliği Protokolü Sayısı 162 162
Protokoller Çerçevesinde Hazırlanacak UMS Sayısı(Resmi Gazete'de yayımlananlar dahil) 938 938
Resmi Gazetede Yayımlanan ve Yürürlükte Olan UMS Sayısı 842 842
Yürürlükten Kaldırılarak İptal Edilen UMS Sayısı 26 26
Güncellenen UMS Sayısı 251 251
UMS Güncelleme Sayısı (Bir UMS'nin birden fazla güncellendiği durumları kapsar.) 252 252
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yayımlanan UMS Sayısı 559 559

ULUSAL YETERLİLİKLER(UY)

UY Hazırlama İşbirliği Protokolü Sayısı 144 144
Protokoller Çerçevesinde Hazırlanacak UY Sayısı 681 681
Onaylanan UY Sayısı 485 485
Güncellenen UY Sayısı 179 179
UY Güncelleme Sayısı (Bir UY'nin birden fazla güncellendiği durumları kapsar.) 296 296
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yayımlanan UY Sayısı 348 348

SEKTÖR KOMİTELERİ

Sektör Sayısı 27 27
Oluşturulan(Aktif) Sektör Komiteleri Sayısı 26 26

DENETİMLER

Programlı Denetim Sayısı 704 704
Programsız Denetim Sayısı 411 411
TOPLAM 1.115 1.115
Büyük Uygunsuzluk 1.244 1.244
Küçük Uygunsuzluk 3.630 3.630
Toplam Uygunsuzluk 4.874 4.874
    
BELGELENDİRME KURULUŞLARI

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluş Sayısı 215 215
Tehlikeli ve Çok tehlikeli İşlerde Belgelendirme Yapan Kuruluş Sayısı 210 210
Belgelendirme Yapılan Ulusal Yeterlilik(Meslek) Sayısı 311 311
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Belgelendirmesi Yapılan Meslek Sayısı 235 235
Belgelendirme Yapılan Sektör Sayısı 19 19

MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİ

Verilen Toplam MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sayısı 819739 819739
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Verilen Toplam MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sayısı 746812 746812
MYK Belgesi Zorunluluğu Getirilen Tehlikeli Mesleklerde Belge Verilen Kişi Sayısı 742.911

S5 Box35.173.234.140

Kayıt