• Kayıt
MYK GENEL İSTATİSTİKLER
ULUSAL MESLEK STANDARTLARI(UMS)

UMS Hazırlama İşbirliği Protokolü Sayısı 202 202
Protokoller Çerçevesinde Hazırlanacak UMS Sayısı(Resmi Gazete'de yayımlananlar dahil) 1026 1026
Resmi Gazetede Yayımlanan UMS Sayısı 1340 1339
Yürürlükte Olan UMS Sayısı 902 902
Yürürlükten Kaldırılarak İptal Edilen UMS Sayısı 45 45
Güncellenen UMS Sayısı 371 371
UMS Güncelleme Sayısı (Bir UMS'nin birden fazla güncellendiği durumları kapsar.) 393 392
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yayımlanan UMS Sayısı 573 573

ULUSAL YETERLİLİKLER(UY)

UY Hazırlama İşbirliği Protokolü Sayısı 204 204
Protokoller Çerçevesinde Hazırlanacak UY Sayısı 811 811
Yönetim Kurulunca Onaylanan UY Sayısı 1094 1094
Yürürlükte Olan UY Sayısı 659 659
Yürürlükten Kaldırılarak İptal Edilen UY Sayısı 15 15
UY Güncelleme Sayısı (Bir UY'nin birden fazla güncellendiği durumları kapsar.) 420 420
Güncellenen UY Sayısı 253 253
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yayımlanan UY Sayısı 453 453

SEKTÖR KOMİTELERİ

Sektör Sayısı 27 27
Oluşturulan(Aktif) Sektör Komiteleri Sayısı 27 27

DENETİMLER

Programlı Denetim Sayısı 1.815 1.815
Programsız Denetim Sayısı 805 805
TOPLAM 2.620 2.620
Büyük Uygunsuzluk 5.180 5.180
Küçük Uygunsuzluk 10.511 10.511
Toplam Uygunsuzluk 15.691 15.691
    
BELGELENDİRME KURULUŞLARI

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluş Sayısı 276 276
Tehlikeli ve Çok tehlikeli İşlerde Belgelendirme Yapan Kuruluş Sayısı 249 249
Belgelendirme Yapılan Ulusal Yeterlilik(Meslek) Sayısı 415 415
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Belgelendirmesi Yapılan Meslek Sayısı 308 308
Belgelendirme Yapılan Sektör Sayısı 22 22
Yapılan Sınav Sayısı 874.020 874.020

MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİ

Verilen Toplam MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sayısı 2614743 2614743
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Verilen Toplam MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sayısı 2187288 2187288
MYK Belgesi Zorunluluğu Getirilen Tehlikeli Mesleklerde Belge Verilen Kişi Sayısı 2.152.645

TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ

TYÇ'ye Yerleştirilen Yeterlilik Sayısı

S5 Box18.206.48.243

edevlet_logo

Kayıt