• Kayıt
MYK GENEL İSTATİSTİKLER
ULUSAL MESLEK STANDARTLARI(UMS)

UMS Hazırlama İşbirliği Protokolü Sayısı 158 158
Protokoller Çerçevesinde Hazırlanacak UMS Sayısı(Resmi Gazete'de yayımlananlar dahil) 928 928
Resmi Gazetede Yayımlanan ve Yürürlükte Olan UMS Sayısı 829 829
Yürürlükten Kaldırılarak İptal Edilen UMS Sayısı 26 26
Güncellenen UMS Sayısı 246 246
UMS Güncelleme Sayısı (Bir UMS'nin birden fazla güncellendiği durumları kapsar.) 247 247
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yayımlanan UMS Sayısı 559 559

ULUSAL YETERLİLİKLER(UY)

UY Hazırlama İşbirliği Protokolü Sayısı 137 137
Protokoller Çerçevesinde Hazırlanacak UY Sayısı 674 674
Onaylanan UY Sayısı 482 482
Güncellenen UY Sayısı 161 161
UY Güncelleme Sayısı (Bir UY'nin birden fazla güncellendiği durumları kapsar.) 277 277
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yayımlanan UY Sayısı 347 347

SEKTÖR KOMİTELERİ

Sektör Sayısı 27 27
Oluşturulan(Aktif) Sektör Komiteleri Sayısı 26 26

DENETİMLER

Programlı Denetim Sayısı 591 591
Programsız Denetim Sayısı 317 317
TOPLAM 908 908
Büyük Uygunsuzluk 959 959
Küçük Uygunsuzluk 2.813 2.813
Toplam Uygunsuzluk 3.772 3.772
    
BELGELENDİRME KURULUŞLARI

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluş Sayısı 199 199
Tehlikeli ve Çok tehlikeli İşlerde Belgelendirme Yapan Kuruluş Sayısı 190 190
Belgelendirme Yapılan Ulusal Yeterlilik(Meslek) Sayısı 290 290
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Belgelendirmesi Yapılan Meslek Sayısı 220 220
Belgelendirme Yapılan Sektör Sayısı 18 18

MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİ

Verilen Toplam MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sayısı 645304 645304
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Verilen Toplam MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sayısı 595350 595350
MYK Belgesi Zorunluluğu Getirilen Tehlikeli Mesleklerde Belge Verilen Kişi Sayısı 590.747

S5 Box34.229.126.29

Kayıt