• Kayıt
MYK GENEL İSTATİSTİKLER
ULUSAL MESLEK STANDARTLARI(UMS)

UMS Hazırlama İşbirliği Protokolü Sayısı 164 164
Protokoller Çerçevesinde Hazırlanacak UMS Sayısı(Resmi Gazete'de yayımlananlar dahil) 940 940
Resmi Gazetede Yayımlanan ve Yürürlükte Olan UMS Sayısı 842 842
Yürürlükten Kaldırılarak İptal Edilen UMS Sayısı 26 26
Güncellenen UMS Sayısı 259 259
UMS Güncelleme Sayısı (Bir UMS'nin birden fazla güncellendiği durumları kapsar.) 260 260
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yayımlanan UMS Sayısı 559 559

ULUSAL YETERLİLİKLER(UY)

UY Hazırlama İşbirliği Protokolü Sayısı 145 145
Protokoller Çerçevesinde Hazırlanacak UY Sayısı 676 676
Onaylanan UY Sayısı 487 487
Güncellenen UY Sayısı 182 182
UY Güncelleme Sayısı (Bir UY'nin birden fazla güncellendiği durumları kapsar.) 309 309
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yayımlanan UY Sayısı 350 350

SEKTÖR KOMİTELERİ

Sektör Sayısı 27 27
Oluşturulan(Aktif) Sektör Komiteleri Sayısı 26 26

DENETİMLER

Programlı Denetim Sayısı 738 738
Programsız Denetim Sayısı 458 458
TOPLAM 1.196 1.196
Büyük Uygunsuzluk 1.332 1.332
Küçük Uygunsuzluk 3.875 3.875
Toplam Uygunsuzluk 5.207 5.207
    
BELGELENDİRME KURULUŞLARI

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluş Sayısı 215 215
Tehlikeli ve Çok tehlikeli İşlerde Belgelendirme Yapan Kuruluş Sayısı 212 212
Belgelendirme Yapılan Ulusal Yeterlilik(Meslek) Sayısı 318 318
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Belgelendirmesi Yapılan Meslek Sayısı 240 240
Belgelendirme Yapılan Sektör Sayısı 19 19

MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİ

Verilen Toplam MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sayısı 965094 965094
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Verilen Toplam MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sayısı 876423 876423
MYK Belgesi Zorunluluğu Getirilen Tehlikeli Mesleklerde Belge Verilen Kişi Sayısı 872.134

S5 Box3.227.2.246

Kayıt