• Kayıt
MYK GENEL İSTATİSTİKLER
ULUSAL MESLEK STANDARTLARI(UMS)

UMS Hazırlama İşbirliği Protokolü Sayısı 194 194
Protokoller Çerçevesinde Hazırlanacak UMS Sayısı(Resmi Gazete'de yayımlananlar dahil) 985 985
Resmi Gazetede Yayımlanan UMS Sayısı 1290 1291
Yürürlükte Olan UMS Sayısı 898 898
Yürürlükten Kaldırılarak İptal Edilen UMS Sayısı 39 39
Güncellenen UMS Sayısı 332 332
UMS Güncelleme Sayısı (Bir UMS'nin birden fazla güncellendiği durumları kapsar.) 353 354
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yayımlanan UMS Sayısı 577 577

ULUSAL YETERLİLİKLER(UY)

UY Hazırlama İşbirliği Protokolü Sayısı 195 195
Protokoller Çerçevesinde Hazırlanacak UY Sayısı 791 791
Yönetim Kurulunca Onaylanan UY Sayısı 1048 1048
Yürürlükte Olan UY Sayısı 632 632
Yürürlükten Kaldırılarak İptal Edilen UY Sayısı 14 14
UY Güncelleme Sayısı (Bir UY'nin birden fazla güncellendiği durumları kapsar.) 402 402
Güncellenen UY Sayısı 244 244
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yayımlanan UY Sayısı 434 434

SEKTÖR KOMİTELERİ

Sektör Sayısı 27 27
Oluşturulan(Aktif) Sektör Komiteleri Sayısı 27 27

DENETİMLER

Programlı Denetim Sayısı 1.571 1.571
Programsız Denetim Sayısı 748 748
TOPLAM 2.319 2.319
Büyük Uygunsuzluk 4.533 4.533
Küçük Uygunsuzluk 9.271 9.271
Toplam Uygunsuzluk 13.804 13.804
    
BELGELENDİRME KURULUŞLARI

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluş Sayısı 275 275
Tehlikeli ve Çok tehlikeli İşlerde Belgelendirme Yapan Kuruluş Sayısı 253 253
Belgelendirme Yapılan Ulusal Yeterlilik(Meslek) Sayısı 379 379
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Belgelendirmesi Yapılan Meslek Sayısı 280 280
Belgelendirme Yapılan Sektör Sayısı 20 20
Yapılan Sınav Sayısı 788.061 788.061

MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİ

Verilen Toplam MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sayısı 2430075 2430075
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Verilen Toplam MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sayısı 2063691 2063691
MYK Belgesi Zorunluluğu Getirilen Tehlikeli Mesleklerde Belge Verilen Kişi Sayısı 2.033.142

TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ

TYÇ'ye Yerleştirilen Yeterlilik Sayısı

S5 Box44.213.63.130

edevlet_logo

Kayıt