• Kayıt
MYK GENEL İSTATİSTİKLER
ULUSAL MESLEK STANDARTLARI(UMS)

UMS Hazırlama İşbirliği Protokolü Sayısı 188 188
Protokoller Çerçevesinde Hazırlanacak UMS Sayısı(Resmi Gazete'de yayımlananlar dahil) 974 974
Resmi Gazetede Yayımlanan UMS Sayısı 1200 1200
Yürürlükte Olan UMS Sayısı 863 863
Yürürlükten Kaldırılarak İptal Edilen UMS Sayısı 38 38
Güncellenen UMS Sayısı 286 286
UMS Güncelleme Sayısı (Bir UMS'nin birden fazla güncellendiği durumları kapsar.) 299 299
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yayımlanan UMS Sayısı 561 561

ULUSAL YETERLİLİKLER(UY)

UY Hazırlama İşbirliği Protokolü Sayısı 180 180
Protokoller Çerçevesinde Hazırlanacak UY Sayısı 764 764
Yönetim Kurulunca Onaylanan UY Sayısı 892 892
Yürürlükte Olan UY Sayısı 535 535
Yürürlükten Kaldırılarak İptal Edilen UY Sayısı 14 14
UY Güncelleme Sayısı (Bir UY'nin birden fazla güncellendiği durumları kapsar.) 343 343
Güncellenen UY Sayısı 201 201
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yayımlanan UY Sayısı 385 385

SEKTÖR KOMİTELERİ

Sektör Sayısı 27 27
Oluşturulan(Aktif) Sektör Komiteleri Sayısı 27 27

DENETİMLER

Programlı Denetim Sayısı 1.155 1.155
Programsız Denetim Sayısı 608 608
TOPLAM 1.763 1.763
Büyük Uygunsuzluk 3.055 3.055
Küçük Uygunsuzluk 6.656 6.656
Toplam Uygunsuzluk 9.711 9.711
    
BELGELENDİRME KURULUŞLARI

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluş Sayısı 261 261
Tehlikeli ve Çok tehlikeli İşlerde Belgelendirme Yapan Kuruluş Sayısı 244 244
Belgelendirme Yapılan Ulusal Yeterlilik(Meslek) Sayısı 359 359
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Belgelendirmesi Yapılan Meslek Sayısı 267 267
Belgelendirme Yapılan Sektör Sayısı 20 20
Yapılan Sınav Sayısı 563.412 563.412

MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİ

Verilen Toplam MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sayısı 1900156 1900156
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Verilen Toplam MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sayısı 1674823 1674823
MYK Belgesi Zorunluluğu Getirilen Tehlikeli Mesleklerde Belge Verilen Kişi Sayısı 1.664.624

TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ

TYÇ'ye Yerleştirilen Yeterlilik Sayısı 70 70

S5 Box3.236.51.151

Kayıt