• Kayıt
MYK GENEL İSTATİSTİKLER
ULUSAL MESLEK STANDARTLARI(UMS)

UMS Hazırlama İşbirliği Protokolü Sayısı 187 187
Protokoller Çerçevesinde Hazırlanacak UMS Sayısı(Resmi Gazete'de yayımlananlar dahil) 970 970
Resmi Gazetede Yayımlanan UMS Sayısı 1201 1201
Yürürlükte Olan UMS Sayısı 863 863
Yürürlükten Kaldırılarak İptal Edilen UMS Sayısı 38 38
Güncellenen UMS Sayısı 287 287
UMS Güncelleme Sayısı (Bir UMS'nin birden fazla güncellendiği durumları kapsar.) 300 300
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yayımlanan UMS Sayısı 561 561

ULUSAL YETERLİLİKLER(UY)

UY Hazırlama İşbirliği Protokolü Sayısı 181 181
Protokoller Çerçevesinde Hazırlanacak UY Sayısı 763 763
Yönetim Kurulunca Onaylanan UY Sayısı 904 904
Yürürlükte Olan UY Sayısı 546 546
Yürürlükten Kaldırılarak İptal Edilen UY Sayısı 14 14
UY Güncelleme Sayısı (Bir UY'nin birden fazla güncellendiği durumları kapsar.) 344 344
Güncellenen UY Sayısı 202 202
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yayımlanan UY Sayısı 393 393

SEKTÖR KOMİTELERİ

Sektör Sayısı 27 27
Oluşturulan(Aktif) Sektör Komiteleri Sayısı 27 27

DENETİMLER

Programlı Denetim Sayısı 1.193 1.193
Programsız Denetim Sayısı 654 654
TOPLAM 1.847 1.847
Büyük Uygunsuzluk 3.208 3.208
Küçük Uygunsuzluk 6.958 6.958
Toplam Uygunsuzluk 10.166 10.166
    
BELGELENDİRME KURULUŞLARI

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluş Sayısı 265 265
Tehlikeli ve Çok tehlikeli İşlerde Belgelendirme Yapan Kuruluş Sayısı 247 247
Belgelendirme Yapılan Ulusal Yeterlilik(Meslek) Sayısı 367 367
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Belgelendirmesi Yapılan Meslek Sayısı 275 275
Belgelendirme Yapılan Sektör Sayısı 20 20
Yapılan Sınav Sayısı 607.611 607.611

MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİ

Verilen Toplam MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sayısı 2006879 2006879
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Verilen Toplam MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sayısı 1769006 1769006
MYK Belgesi Zorunluluğu Getirilen Tehlikeli Mesleklerde Belge Verilen Kişi Sayısı 1.757.309

TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ

TYÇ'ye Yerleştirilen Yeterlilik Sayısı 89 89

S5 Box52.205.167.104

Kayıt