• Kayıt
MYK GENEL İSTATİSTİKLER
ULUSAL MESLEK STANDARTLARI(UMS)

UMS Hazırlama İşbirliği Protokolü Sayısı 167 167
Protokoller Çerçevesinde Hazırlanacak UMS Sayısı(Resmi Gazete'de yayımlananlar dahil) 942 942
Resmi Gazetede Yayımlanan ve Yürürlükte Olan UMS Sayısı 856 856
Yürürlükten Kaldırılarak İptal Edilen UMS Sayısı 31 31
Güncellenen UMS Sayısı 273 273
UMS Güncelleme Sayısı (Bir UMS'nin birden fazla güncellendiği durumları kapsar.) 276 276
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yayımlanan UMS Sayısı 565 565

ULUSAL YETERLİLİKLER(UY)

UY Hazırlama İşbirliği Protokolü Sayısı 149 149
Protokoller Çerçevesinde Hazırlanacak UY Sayısı 677 677
Onaylanan UY Sayısı 499 499
Güncellenen UY Sayısı 186 186
UY Güncelleme Sayısı (Bir UY'nin birden fazla güncellendiği durumları kapsar.) 317 317
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yayımlanan UY Sayısı 354 354

SEKTÖR KOMİTELERİ

Sektör Sayısı 27 27
Oluşturulan(Aktif) Sektör Komiteleri Sayısı 26 26

DENETİMLER

Programlı Denetim Sayısı 794 794
Programsız Denetim Sayısı 471 471
TOPLAM 1.265 1.265
Büyük Uygunsuzluk 1.575 1.575
Küçük Uygunsuzluk 4.234 4.234
Toplam Uygunsuzluk 5.809 5.809
    
BELGELENDİRME KURULUŞLARI

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluş Sayısı 217 217
Tehlikeli ve Çok tehlikeli İşlerde Belgelendirme Yapan Kuruluş Sayısı 217 217
Belgelendirme Yapılan Ulusal Yeterlilik(Meslek) Sayısı 326 326
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Belgelendirmesi Yapılan Meslek Sayısı 248 248
Belgelendirme Yapılan Sektör Sayısı 19 19

MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİ

Verilen Toplam MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sayısı 1064000 1064000
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Verilen Toplam MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sayısı 962625 962625
MYK Belgesi Zorunluluğu Getirilen Tehlikeli Mesleklerde Belge Verilen Kişi Sayısı 957.608

S5 Box3.214.184.223

Kayıt