• Kayıt
MYK GENEL İSTATİSTİKLER
ULUSAL MESLEK STANDARTLARI(UMS)

UMS Hazırlama İşbirliği Protokolü Sayısı 181 181
Protokoller Çerçevesinde Hazırlanacak UMS Sayısı(Resmi Gazete'de yayımlananlar dahil) 958 958
Resmi Gazetede Yayımlanan UMS Sayısı 1181 1181
Yürürlükte Olan UMS Sayısı 859 859
Yürürlükten Kaldırılarak İptal Edilen UMS Sayısı 36 36
Güncellenen UMS Sayısı 277 277
UMS Güncelleme Sayısı (Bir UMS'nin birden fazla güncellendiği durumları kapsar.) 286 286
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yayımlanan UMS Sayısı 559 559

ULUSAL YETERLİLİKLER(UY)

UY Hazırlama İşbirliği Protokolü Sayısı 172 172
Protokoller Çerçevesinde Hazırlanacak UY Sayısı 717 717
Yönetim Kurulunca Onaylanan UY Sayısı 887 887
Yürürlükte Olan UY Sayısı 534 534
Yürürlükten Kaldırılarak İptal Edilen UY Sayısı 14 14
UY Güncelleme Sayısı (Bir UY'nin birden fazla güncellendiği durumları kapsar.) 339 339
Güncellenen UY Sayısı 201 201
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yayımlanan UY Sayısı 385 385

SEKTÖR KOMİTELERİ

Sektör Sayısı 27 27
Oluşturulan(Aktif) Sektör Komiteleri Sayısı 27 27

DENETİMLER

Programlı Denetim Sayısı 1.095 1.095
Programsız Denetim Sayısı 579 579
TOPLAM 1.674 1.674
Büyük Uygunsuzluk 2.810 2.810
Küçük Uygunsuzluk 6.235 6.235
Toplam Uygunsuzluk 9.045 9.045
    
BELGELENDİRME KURULUŞLARI

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluş Sayısı 258 258
Tehlikeli ve Çok tehlikeli İşlerde Belgelendirme Yapan Kuruluş Sayısı 240 240
Belgelendirme Yapılan Ulusal Yeterlilik(Meslek) Sayısı 356 356
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Belgelendirmesi Yapılan Meslek Sayısı 265 265
Belgelendirme Yapılan Sektör Sayısı 20 20
Yapılan Sınav Sayısı 516.177 516.177

MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİ

Verilen Toplam MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sayısı 1790512 1790512
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Verilen Toplam MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sayısı 1574914 1574914
MYK Belgesi Zorunluluğu Getirilen Tehlikeli Mesleklerde Belge Verilen Kişi Sayısı 1.565.843

TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ

TYÇ'ye Yerleştirilen Yeterlilik Sayısı 51 51

S5 Box3.238.135.174

Kayıt