• Kayıt
MYK GENEL İSTATİSTİKLER
ULUSAL MESLEK STANDARTLARI(UMS)

UMS Hazırlama İşbirliği Protokolü Sayısı 191 191
Protokoller Çerçevesinde Hazırlanacak UMS Sayısı(Resmi Gazete'de yayımlananlar dahil) 974 974
Resmi Gazetede Yayımlanan UMS Sayısı 1268 1254
Yürürlükte Olan UMS Sayısı 893 880
Yürürlükten Kaldırılarak İptal Edilen UMS Sayısı 39 39
Güncellenen UMS Sayısı 305 305
UMS Güncelleme Sayısı (Bir UMS'nin birden fazla güncellendiği durumları kapsar.) 336 335
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yayımlanan UMS Sayısı 566 566

ULUSAL YETERLİLİKLER(UY)

UY Hazırlama İşbirliği Protokolü Sayısı 189 189
Protokoller Çerçevesinde Hazırlanacak UY Sayısı 781 781
Yönetim Kurulunca Onaylanan UY Sayısı 954 954
Yürürlükte Olan UY Sayısı 576 576
Yürürlükten Kaldırılarak İptal Edilen UY Sayısı 14 14
UY Güncelleme Sayısı (Bir UY'nin birden fazla güncellendiği durumları kapsar.) 364 364
Güncellenen UY Sayısı 212 212
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yayımlanan UY Sayısı 407 407

SEKTÖR KOMİTELERİ

Sektör Sayısı 27 27
Oluşturulan(Aktif) Sektör Komiteleri Sayısı 27 27

DENETİMLER

Programlı Denetim Sayısı 1.367 1.367
Programsız Denetim Sayısı 712 712
TOPLAM 2.079 2.079
Büyük Uygunsuzluk 3.991 3.991
Küçük Uygunsuzluk 8.024 8.024
Toplam Uygunsuzluk 12.015 12.015
    
BELGELENDİRME KURULUŞLARI

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluş Sayısı 269 269
Tehlikeli ve Çok tehlikeli İşlerde Belgelendirme Yapan Kuruluş Sayısı 251 251
Belgelendirme Yapılan Ulusal Yeterlilik(Meslek) Sayısı 377 377
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Belgelendirmesi Yapılan Meslek Sayısı 284 284
Belgelendirme Yapılan Sektör Sayısı 20 20
Yapılan Sınav Sayısı 701.572 701.572

MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİ

Verilen Toplam MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sayısı 2226429 2226429
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Verilen Toplam MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sayısı 1935407 1935407
MYK Belgesi Zorunluluğu Getirilen Tehlikeli Mesleklerde Belge Verilen Kişi Sayısı 1.921.185

TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ

TYÇ'ye Yerleştirilen Yeterlilik Sayısı

S5 Box3.238.72.122

edevlet_logo

Kayıt