• Kayıt
MYK GENEL İSTATİSTİKLER
ULUSAL MESLEK STANDARTLARI(UMS)

UMS Hazırlama İşbirliği Protokolü Sayısı 170 170
Protokoller Çerçevesinde Hazırlanacak UMS Sayısı(Resmi Gazete'de yayımlananlar dahil) 948 948
Resmi Gazetede Yayımlanan UMS Sayısı 1172 1172
Yürürlükte Olan UMS Sayısı 857 857
Yürürlükten Kaldırılarak İptal Edilen UMS Sayısı 33 33
Güncellenen UMS Sayısı 275 275
UMS Güncelleme Sayısı (Bir UMS'nin birden fazla güncellendiği durumları kapsar.) 282 282
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yayımlanan UMS Sayısı 562 562

ULUSAL YETERLİLİKLER(UY)

UY Hazırlama İşbirliği Protokolü Sayısı 155 155
Protokoller Çerçevesinde Hazırlanacak UY Sayısı 690 690
Yönetim Kurulunca Onaylanan UY Sayısı 849 849
Yürürlükte Olan UY Sayısı 510 510
Yürürlükten Kaldırılarak İptal Edilen UY Sayısı 11 11
UY Güncelleme Sayısı (Bir UY'nin birden fazla güncellendiği durumları kapsar.) 328 328
Güncellenen UY Sayısı 193 193
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yayımlanan UY Sayısı 364 364

SEKTÖR KOMİTELERİ

Sektör Sayısı 27 27
Oluşturulan(Aktif) Sektör Komiteleri Sayısı 27 27

DENETİMLER

Programlı Denetim Sayısı 883 883
Programsız Denetim Sayısı 503 503
TOPLAM 1.386 1.386
Büyük Uygunsuzluk 1.821 1.821
Küçük Uygunsuzluk 4.822 4.822
Toplam Uygunsuzluk 6.643 6.643
    
BELGELENDİRME KURULUŞLARI

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluş Sayısı 237 237
Tehlikeli ve Çok tehlikeli İşlerde Belgelendirme Yapan Kuruluş Sayısı 222 222
Belgelendirme Yapılan Ulusal Yeterlilik(Meslek) Sayısı 338 338
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Belgelendirmesi Yapılan Meslek Sayısı 255 255
Belgelendirme Yapılan Sektör Sayısı 20 20

MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİ

Verilen Toplam MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sayısı 1295559 1295559
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Verilen Toplam MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sayısı 1133137 1133137
MYK Belgesi Zorunluluğu Getirilen Tehlikeli Mesleklerde Belge Verilen Kişi Sayısı 1.126.312

S5 Box18.234.255.5

Kayıt