• Kayıt
MYK GENEL İSTATİSTİKLER
ULUSAL MESLEK STANDARTLARI(UMS)

UMS Hazırlama İşbirliği Protokolü Sayısı 194 194
Protokoller Çerçevesinde Hazırlanacak UMS Sayısı(Resmi Gazete'de yayımlananlar dahil) 985 985
Resmi Gazetede Yayımlanan UMS Sayısı 1290 1291
Yürürlükte Olan UMS Sayısı 898 898
Yürürlükten Kaldırılarak İptal Edilen UMS Sayısı 39 39
Güncellenen UMS Sayısı 332 332
UMS Güncelleme Sayısı (Bir UMS'nin birden fazla güncellendiği durumları kapsar.) 353 354
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yayımlanan UMS Sayısı 577 577

ULUSAL YETERLİLİKLER(UY)

UY Hazırlama İşbirliği Protokolü Sayısı 194 194
Protokoller Çerçevesinde Hazırlanacak UY Sayısı 792 792
Yönetim Kurulunca Onaylanan UY Sayısı 1037 1037
Yürürlükte Olan UY Sayısı 625 625
Yürürlükten Kaldırılarak İptal Edilen UY Sayısı 14 14
UY Güncelleme Sayısı (Bir UY'nin birden fazla güncellendiği durumları kapsar.) 398 398
Güncellenen UY Sayısı 240 240
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yayımlanan UY Sayısı 433 433

SEKTÖR KOMİTELERİ

Sektör Sayısı 27 27
Oluşturulan(Aktif) Sektör Komiteleri Sayısı 27 27

DENETİMLER

Programlı Denetim Sayısı 1.508 1.508
Programsız Denetim Sayısı 738 738
TOPLAM 2.246 2.246
Büyük Uygunsuzluk 4.341 4.341
Küçük Uygunsuzluk 8.904 8.904
Toplam Uygunsuzluk 13.245 13.245
    
BELGELENDİRME KURULUŞLARI

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluş Sayısı 273 273
Tehlikeli ve Çok tehlikeli İşlerde Belgelendirme Yapan Kuruluş Sayısı 255 255
Belgelendirme Yapılan Ulusal Yeterlilik(Meslek) Sayısı 384 384
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Belgelendirmesi Yapılan Meslek Sayısı 285 285
Belgelendirme Yapılan Sektör Sayısı 20 20
Yapılan Sınav Sayısı 764.730 764.730

MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİ

Verilen Toplam MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sayısı 2371586 2371586
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Verilen Toplam MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sayısı 2021485 2021485
MYK Belgesi Zorunluluğu Getirilen Tehlikeli Mesleklerde Belge Verilen Kişi Sayısı 1.992.633

TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ

TYÇ'ye Yerleştirilen Yeterlilik Sayısı

S5 Box3.239.75.52

edevlet_logo

Kayıt