• Kayıt
MYK GENEL İSTATİSTİKLER
ULUSAL MESLEK STANDARTLARI(UMS)

UMS Hazırlama İşbirliği Protokolü Sayısı 192 192
Protokoller Çerçevesinde Hazırlanacak UMS Sayısı(Resmi Gazete'de yayımlananlar dahil) 980 980
Resmi Gazetede Yayımlanan UMS Sayısı 1275 1277
Yürürlükte Olan UMS Sayısı 895 895
Yürürlükten Kaldırılarak İptal Edilen UMS Sayısı 39 39
Güncellenen UMS Sayısı 316 316
UMS Güncelleme Sayısı (Bir UMS'nin birden fazla güncellendiği durumları kapsar.) 341 343
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yayımlanan UMS Sayısı 575 575

ULUSAL YETERLİLİKLER(UY)

UY Hazırlama İşbirliği Protokolü Sayısı 192 192
Protokoller Çerçevesinde Hazırlanacak UY Sayısı 791 791
Yönetim Kurulunca Onaylanan UY Sayısı 1010 1010
Yürürlükte Olan UY Sayısı 605 605
Yürürlükten Kaldırılarak İptal Edilen UY Sayısı 14 14
UY Güncelleme Sayısı (Bir UY'nin birden fazla güncellendiği durumları kapsar.) 391 391
Güncellenen UY Sayısı 235 235
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yayımlanan UY Sayısı 423 423

SEKTÖR KOMİTELERİ

Sektör Sayısı 27 27
Oluşturulan(Aktif) Sektör Komiteleri Sayısı 27 27

DENETİMLER

Programlı Denetim Sayısı 1.429 1.429
Programsız Denetim Sayısı 721 721
TOPLAM 2.150 2.150
Büyük Uygunsuzluk 4.156 4.156
Küçük Uygunsuzluk 8.437 8.437
Toplam Uygunsuzluk 12.593 12.593
    
BELGELENDİRME KURULUŞLARI

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluş Sayısı 271 271
Tehlikeli ve Çok tehlikeli İşlerde Belgelendirme Yapan Kuruluş Sayısı 254 254
Belgelendirme Yapılan Ulusal Yeterlilik(Meslek) Sayısı 381 381
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Belgelendirmesi Yapılan Meslek Sayısı 284 284
Belgelendirme Yapılan Sektör Sayısı 20 20
Yapılan Sınav Sayısı 728.631 728.631

MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİ

Verilen Toplam MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sayısı 2289336 2289336
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Verilen Toplam MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sayısı 1971642 1971642
MYK Belgesi Zorunluluğu Getirilen Tehlikeli Mesleklerde Belge Verilen Kişi Sayısı 1.950.156

TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ

TYÇ'ye Yerleştirilen Yeterlilik Sayısı

S5 Box3.229.124.74

edevlet_logo

Kayıt