• Kayıt
MYK GENEL İSTATİSTİKLER
ULUSAL MESLEK STANDARTLARI(UMS)

UMS Hazırlama İşbirliği Protokolü Sayısı 166 166
Protokoller Çerçevesinde Hazırlanacak UMS Sayısı(Resmi Gazete'de yayımlananlar dahil) 940 940
Resmi Gazetede Yayımlanan ve Yürürlükte Olan UMS Sayısı 852 852
Yürürlükten Kaldırılarak İptal Edilen UMS Sayısı 31 31
Güncellenen UMS Sayısı 265 265
UMS Güncelleme Sayısı (Bir UMS'nin birden fazla güncellendiği durumları kapsar.) 266 266
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yayımlanan UMS Sayısı 562 562

ULUSAL YETERLİLİKLER(UY)

UY Hazırlama İşbirliği Protokolü Sayısı 147 147
Protokoller Çerçevesinde Hazırlanacak UY Sayısı 672 672
Onaylanan UY Sayısı 492 492
Güncellenen UY Sayısı 182 182
UY Güncelleme Sayısı (Bir UY'nin birden fazla güncellendiği durumları kapsar.) 310 310
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yayımlanan UY Sayısı 350 350

SEKTÖR KOMİTELERİ

Sektör Sayısı 27 27
Oluşturulan(Aktif) Sektör Komiteleri Sayısı 26 26

DENETİMLER

Programlı Denetim Sayısı 757 757
Programsız Denetim Sayısı 471 471
TOPLAM 1.228 1.228
Büyük Uygunsuzluk 1.443 1.443
Küçük Uygunsuzluk 4.035 4.035
Toplam Uygunsuzluk 5.478 5.478
    
BELGELENDİRME KURULUŞLARI

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluş Sayısı 214 214
Tehlikeli ve Çok tehlikeli İşlerde Belgelendirme Yapan Kuruluş Sayısı 213 213
Belgelendirme Yapılan Ulusal Yeterlilik(Meslek) Sayısı 318 318
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Belgelendirmesi Yapılan Meslek Sayısı 240 240
Belgelendirme Yapılan Sektör Sayısı 19 19

MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİ

Verilen Toplam MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sayısı 981090 981090
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Verilen Toplam MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sayısı 883831 883831
MYK Belgesi Zorunluluğu Getirilen Tehlikeli Mesleklerde Belge Verilen Kişi Sayısı 878.944

S5 Box3.223.3.101

Kayıt