• Kayıt
MYK GENEL İSTATİSTİKLER
ULUSAL MESLEK STANDARTLARI(UMS)

UMS Hazırlama İşbirliği Protokolü Sayısı 170 170
Protokoller Çerçevesinde Hazırlanacak UMS Sayısı(Resmi Gazete'de yayımlananlar dahil) 952 952
Resmi Gazetede Yayımlanan UMS Sayısı 1171 1171
Yürürlükte Olan UMS Sayısı 855 855
Yürürlükten Kaldırılarak İptal Edilen UMS Sayısı 33 33
Güncellenen UMS Sayısı 276 276
UMS Güncelleme Sayısı (Bir UMS'nin birden fazla güncellendiği durumları kapsar.) 283 283
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yayımlanan UMS Sayısı 563 563

ULUSAL YETERLİLİKLER(UY)

UY Hazırlama İşbirliği Protokolü Sayısı 152 152
Protokoller Çerçevesinde Hazırlanacak UY Sayısı 682 682
Yönetim Kurulunca Onaylanan UY Sayısı 848 848
Yürürlükte Olan UY Sayısı 509 509
Yürürlükten Kaldırılarak İptal Edilen UY Sayısı 11 11
UY Güncelleme Sayısı (Bir UY'nin birden fazla güncellendiği durumları kapsar.) 328 328
Güncellenen UY Sayısı 193 193
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yayımlanan UY Sayısı 363 363

SEKTÖR KOMİTELERİ

Sektör Sayısı 27 27
Oluşturulan(Aktif) Sektör Komiteleri Sayısı 27 27

DENETİMLER

Programlı Denetim Sayısı 846 846
Programsız Denetim Sayısı 485 485
TOPLAM 1.331 1.331
Büyük Uygunsuzluk 1.748 1.748
Küçük Uygunsuzluk 4.575 4.575
Toplam Uygunsuzluk 6.323 6.323
    
BELGELENDİRME KURULUŞLARI

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluş Sayısı 228 228
Tehlikeli ve Çok tehlikeli İşlerde Belgelendirme Yapan Kuruluş Sayısı 214 214
Belgelendirme Yapılan Ulusal Yeterlilik(Meslek) Sayısı 334 334
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Belgelendirmesi Yapılan Meslek Sayısı 255 255
Belgelendirme Yapılan Sektör Sayısı 20 20

MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİ

Verilen Toplam MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sayısı 1186063 1186063
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Verilen Toplam MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sayısı 1051623 1051623
MYK Belgesi Zorunluluğu Getirilen Tehlikeli Mesleklerde Belge Verilen Kişi Sayısı 1.045.536

S5 Box3.235.137.159

Kayıt