• Kayıt
MYK GENEL İSTATİSTİKLER
ULUSAL MESLEK STANDARTLARI(UMS)

UMS Hazırlama İşbirliği Protokolü Sayısı 173 173
Protokoller Çerçevesinde Hazırlanacak UMS Sayısı(Resmi Gazete'de yayımlananlar dahil) 957 957
Resmi Gazetede Yayımlanan UMS Sayısı 1172 1172
Yürürlükte Olan UMS Sayısı 857 857
Yürürlükten Kaldırılarak İptal Edilen UMS Sayısı 33 33
Güncellenen UMS Sayısı 275 275
UMS Güncelleme Sayısı (Bir UMS'nin birden fazla güncellendiği durumları kapsar.) 282 282
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yayımlanan UMS Sayısı 562 562

ULUSAL YETERLİLİKLER(UY)

UY Hazırlama İşbirliği Protokolü Sayısı 158 158
Protokoller Çerçevesinde Hazırlanacak UY Sayısı 699 699
Yönetim Kurulunca Onaylanan UY Sayısı 849 849
Yürürlükte Olan UY Sayısı 513 513
Yürürlükten Kaldırılarak İptal Edilen UY Sayısı 14 14
UY Güncelleme Sayısı (Bir UY'nin birden fazla güncellendiği durumları kapsar.) 322 322
Güncellenen UY Sayısı 188 188
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yayımlanan UY Sayısı 366 366

SEKTÖR KOMİTELERİ

Sektör Sayısı 27 27
Oluşturulan(Aktif) Sektör Komiteleri Sayısı 27 27

DENETİMLER

Programlı Denetim Sayısı 929 929
Programsız Denetim Sayısı 516 516
TOPLAM 1.445 1.445
Büyük Uygunsuzluk 1.993 1.993
Küçük Uygunsuzluk 5.107 5.107
Toplam Uygunsuzluk 7.100 7.100
    
BELGELENDİRME KURULUŞLARI

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluş Sayısı 241 241
Tehlikeli ve Çok tehlikeli İşlerde Belgelendirme Yapan Kuruluş Sayısı 226 226
Belgelendirme Yapılan Ulusal Yeterlilik(Meslek) Sayısı 339 339
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Belgelendirmesi Yapılan Meslek Sayısı 256 256
Belgelendirme Yapılan Sektör Sayısı 20 20

MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİ

Verilen Toplam MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sayısı 1402337 1402337
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Verilen Toplam MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sayısı 1220980 1220980
MYK Belgesi Zorunluluğu Getirilen Tehlikeli Mesleklerde Belge Verilen Kişi Sayısı 1.213.026

S5 Box3.239.236.140

Kayıt