• Kayıt
MYK GENEL İSTATİSTİKLER
ULUSAL MESLEK STANDARTLARI(UMS)

UMS Hazırlama İşbirliği Protokolü Sayısı 156 156
Protokoller Çerçevesinde Hazırlanacak UMS Sayısı(Resmi Gazete'de yayımlananlar dahil) 928 926
Çalışmaları Sürdürülen UMS Sayısı(Resmi Gazete'de yayımlananlar dahil) 928 829
Resmi Gazetede Yayımlanan ve Yürürlükte Olan UMS Sayısı 820 813
Yürürlükten Kaldırılarak İptal Edilen UMS Sayısı 24 24
Güncellenen UMS Sayısı 218 232
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yayımlanan UMS Sayısı 468 464

ULUSAL YETERLİLİKLER(UY)

UY Hazırlama İşbirliği Protokolü Sayısı 131 110
Protokoller Çerçevesinde Hazırlanacak UY Sayısı 631 654
Çalışmaları Sürdürülen UY Sayısı(Yönetim Kurulu tarafından onaylananlar dahil) 631 654
Onaylanan UY Sayısı 473 522
Güncellenen UY Sayısı 149 432
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yayımlanan UY Sayısı 316 266

SEKTÖR KOMİTELERİ

Sektör Sayısı 26 27
Oluşturulan(Aktif) Sektör Komiteleri Sayısı 26 26

DENETİMLER

Programlı Denetim Sayısı 526 526
Programsız Denetim Sayısı 279 279
TOPLAM 805 805
Büyük Uygunsuzluk 785 785
Küçük Uygunsuzluk 2.385 2.385
Toplam Uygunsuzluk 3.170 3.170
    
BELGELENDİRME KURULUŞLARI

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluş Sayısı 192 192
Tehlikeli ve Çok tehlikeli İşlerde Belgelendirme Yapan Kuruluş Sayısı 177 177
Belgelendirme Yapılan Ulusal Yeterlilik(Meslek) Sayısı 280 280
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Belgelendirmesi Yapılan Meslek Sayısı 206 206
Belgelendirme Yapılan Sektör Sayısı 18 18

MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİ

Verilen Toplam MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sayısı 529537 529537
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Verilen Toplam MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sayısı 491616 491616
MYK Belgesi Zorunluluğu Getirilen Tehlikeli Mesleklerde Belge Verilen Kişi Sayısı 487.482

S5 Box52.91.176.251

Kayıt