• Kayıt
MYK GENEL İSTATİSTİKLER
ULUSAL MESLEK STANDARTLARI(UMS)

UMS Hazırlama İşbirliği Protokolü Sayısı 178 178
Protokoller Çerçevesinde Hazırlanacak UMS Sayısı(Resmi Gazete'de yayımlananlar dahil) 958 958
Resmi Gazetede Yayımlanan UMS Sayısı 1179 1179
Yürürlükte Olan UMS Sayısı 859 859
Yürürlükten Kaldırılarak İptal Edilen UMS Sayısı 36 36
Güncellenen UMS Sayısı 277 277
UMS Güncelleme Sayısı (Bir UMS'nin birden fazla güncellendiği durumları kapsar.) 284 284
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yayımlanan UMS Sayısı 559 559

ULUSAL YETERLİLİKLER(UY)

UY Hazırlama İşbirliği Protokolü Sayısı 168 168
Protokoller Çerçevesinde Hazırlanacak UY Sayısı 709 709
Yönetim Kurulunca Onaylanan UY Sayısı 865 865
Yürürlükte Olan UY Sayısı 517 517
Yürürlükten Kaldırılarak İptal Edilen UY Sayısı 14 14
UY Güncelleme Sayısı (Bir UY'nin birden fazla güncellendiği durumları kapsar.) 334 334
Güncellenen UY Sayısı 196 196
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yayımlanan UY Sayısı 369 369

SEKTÖR KOMİTELERİ

Sektör Sayısı 27 27
Oluşturulan(Aktif) Sektör Komiteleri Sayısı 27 27

DENETİMLER

Programlı Denetim Sayısı 1.047 1.047
Programsız Denetim Sayısı 556 556
TOPLAM 1.603 1.603
Büyük Uygunsuzluk 2.587 2.587
Küçük Uygunsuzluk 5.936 5.936
Toplam Uygunsuzluk 8.523 8.523
    
BELGELENDİRME KURULUŞLARI

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluş Sayısı 252 252
Tehlikeli ve Çok tehlikeli İşlerde Belgelendirme Yapan Kuruluş Sayısı 234 234
Belgelendirme Yapılan Ulusal Yeterlilik(Meslek) Sayısı 353 353
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Belgelendirmesi Yapılan Meslek Sayısı 262 262
Belgelendirme Yapılan Sektör Sayısı 20 20
Yapılan Sınav Sayısı 465.612 465.612

MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİ

Verilen Toplam MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sayısı 1647934 1647934
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Verilen Toplam MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sayısı 1442725 1442725
MYK Belgesi Zorunluluğu Getirilen Tehlikeli Mesleklerde Belge Verilen Kişi Sayısı 1.434.634

TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ

TYÇ'ye Yerleştirilen Yeterlilik Sayısı 30 30

S5 Box3.236.231.61

Kayıt