• Kayıt
MYK GENEL İSTATİSTİKLER
ULUSAL MESLEK STANDARTLARI(UMS)

UMS Hazırlama İşbirliği Protokolü Sayısı 205 205
Protokoller Çerçevesinde Hazırlanacak UMS Sayısı(Resmi Gazete'de yayımlananlar dahil) 1030 1030
Resmi Gazetede Yayımlanan UMS Sayısı 1352 1351
Yürürlükte Olan UMS Sayısı 909 909
Yürürlükten Kaldırılarak İptal Edilen UMS Sayısı 45 45
Güncellenen UMS Sayısı 375 375
UMS Güncelleme Sayısı (Bir UMS'nin birden fazla güncellendiği durumları kapsar.) 398 397
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yayımlanan UMS Sayısı 574 574

ULUSAL YETERLİLİKLER(UY)

UY Hazırlama İşbirliği Protokolü Sayısı 208 208
Protokoller Çerçevesinde Hazırlanacak UY Sayısı 821 821
Yönetim Kurulunca Onaylanan UY Sayısı 1100 1100
Yürürlükte Olan UY Sayısı 663 663
Yürürlükten Kaldırılarak İptal Edilen UY Sayısı 15 15
UY Güncelleme Sayısı (Bir UY'nin birden fazla güncellendiği durumları kapsar.) 422 422
Güncellenen UY Sayısı 254 254
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yayımlanan UY Sayısı 454 454

SEKTÖR KOMİTELERİ

Sektör Sayısı 28 28
Oluşturulan(Aktif) Sektör Komiteleri Sayısı 27 27

DENETİMLER

Programlı Denetim Sayısı 1.922 1.922
Programsız Denetim Sayısı 806 806
TOPLAM 2.728 2.728
Büyük Uygunsuzluk 5.399 5.399
Küçük Uygunsuzluk 10.946 10.946
Toplam Uygunsuzluk 16.345 16.345
    
BELGELENDİRME KURULUŞLARI

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluş Sayısı 276 276
Tehlikeli ve Çok tehlikeli İşlerde Belgelendirme Yapan Kuruluş Sayısı 244 244
Belgelendirme Yapılan Ulusal Yeterlilik(Meslek) Sayısı 424 424
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Belgelendirmesi Yapılan Meslek Sayısı 314 314
Belgelendirme Yapılan Sektör Sayısı 22 22
Yapılan Sınav Sayısı 917.554 917.554

MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİ

Verilen Toplam MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sayısı 2711533 2711533
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Verilen Toplam MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sayısı 2260415 2260415
MYK Belgesi Zorunluluğu Getirilen Tehlikeli Mesleklerde Belge Verilen Kişi Sayısı 2.223.225

TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ

TYÇ'ye Yerleştirilen Yeterlilik Sayısı 835 835

S5 Box44.201.97.0

edevlet_logo

Kayıt