• Kayıt
MYK GENEL İSTATİSTİKLER
ULUSAL MESLEK STANDARTLARI(UMS)

UMS Hazırlama İşbirliği Protokolü Sayısı 166 166
Protokoller Çerçevesinde Hazırlanacak UMS Sayısı(Resmi Gazete'de yayımlananlar dahil) 941 941
Resmi Gazetede Yayımlanan ve Yürürlükte Olan UMS Sayısı 855 855
Yürürlükten Kaldırılarak İptal Edilen UMS Sayısı 31 31
Güncellenen UMS Sayısı 272 272
UMS Güncelleme Sayısı (Bir UMS'nin birden fazla güncellendiği durumları kapsar.) 275 275
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yayımlanan UMS Sayısı 564 564

ULUSAL YETERLİLİKLER(UY)

UY Hazırlama İşbirliği Protokolü Sayısı 147 147
Protokoller Çerçevesinde Hazırlanacak UY Sayısı 672 672
Onaylanan UY Sayısı 498 498
Güncellenen UY Sayısı 185 185
UY Güncelleme Sayısı (Bir UY'nin birden fazla güncellendiği durumları kapsar.) 314 314
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yayımlanan UY Sayısı 353 353

SEKTÖR KOMİTELERİ

Sektör Sayısı 27 27
Oluşturulan(Aktif) Sektör Komiteleri Sayısı 26 26

DENETİMLER

Programlı Denetim Sayısı 772 772
Programsız Denetim Sayısı 471 471
TOPLAM 1.243 1.243
Büyük Uygunsuzluk 1.470 1.470
Küçük Uygunsuzluk 4.086 4.086
Toplam Uygunsuzluk 5.556 5.556
    
BELGELENDİRME KURULUŞLARI

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluş Sayısı 216 216
Tehlikeli ve Çok tehlikeli İşlerde Belgelendirme Yapan Kuruluş Sayısı 216 216
Belgelendirme Yapılan Ulusal Yeterlilik(Meslek) Sayısı 326 326
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Belgelendirmesi Yapılan Meslek Sayısı 248 248
Belgelendirme Yapılan Sektör Sayısı 19 19

MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİ

Verilen Toplam MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sayısı 1045557 1045557
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Verilen Toplam MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sayısı 946302 946302
MYK Belgesi Zorunluluğu Getirilen Tehlikeli Mesleklerde Belge Verilen Kişi Sayısı 941.392

S5 Box18.232.38.214

Kayıt