• Kayıt
MYK GENEL İSTATİSTİKLER
ULUSAL MESLEK STANDARTLARI(UMS)

UMS Hazırlama İşbirliği Protokolü Sayısı 181 181
Protokoller Çerçevesinde Hazırlanacak UMS Sayısı(Resmi Gazete'de yayımlananlar dahil) 958 958
Resmi Gazetede Yayımlanan UMS Sayısı 1179 1179
Yürürlükte Olan UMS Sayısı 859 859
Yürürlükten Kaldırılarak İptal Edilen UMS Sayısı 36 36
Güncellenen UMS Sayısı 277 277
UMS Güncelleme Sayısı (Bir UMS'nin birden fazla güncellendiği durumları kapsar.) 284 284
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yayımlanan UMS Sayısı 559 559

ULUSAL YETERLİLİKLER(UY)

UY Hazırlama İşbirliği Protokolü Sayısı 171 171
Protokoller Çerçevesinde Hazırlanacak UY Sayısı 714 714
Yönetim Kurulunca Onaylanan UY Sayısı 878 878
Yürürlükte Olan UY Sayısı 526 526
Yürürlükten Kaldırılarak İptal Edilen UY Sayısı 14 14
UY Güncelleme Sayısı (Bir UY'nin birden fazla güncellendiği durumları kapsar.) 338 338
Güncellenen UY Sayısı 200 200
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yayımlanan UY Sayısı 377 377

SEKTÖR KOMİTELERİ

Sektör Sayısı 27 27
Oluşturulan(Aktif) Sektör Komiteleri Sayısı 27 27

DENETİMLER

Programlı Denetim Sayısı 1.064 1.064
Programsız Denetim Sayısı 568 568
TOPLAM 1.632 1.632
Büyük Uygunsuzluk 2.639 2.639
Küçük Uygunsuzluk 6.040 6.040
Toplam Uygunsuzluk 8.679 8.679
    
BELGELENDİRME KURULUŞLARI

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluş Sayısı 255 255
Tehlikeli ve Çok tehlikeli İşlerde Belgelendirme Yapan Kuruluş Sayısı 237 237
Belgelendirme Yapılan Ulusal Yeterlilik(Meslek) Sayısı 353 353
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Belgelendirmesi Yapılan Meslek Sayısı 262 262
Belgelendirme Yapılan Sektör Sayısı 20 20
Yapılan Sınav Sayısı 483.241 483.241

MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİ

Verilen Toplam MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sayısı 1700618 1700618
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Verilen Toplam MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sayısı 1490885 1490885
MYK Belgesi Zorunluluğu Getirilen Tehlikeli Mesleklerde Belge Verilen Kişi Sayısı 1.482.294

TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ

TYÇ'ye Yerleştirilen Yeterlilik Sayısı 30 30

S5 Box3.234.252.109

Kayıt