• Kayıt
MYK GENEL İSTATİSTİKLER
ULUSAL MESLEK STANDARTLARI(UMS)

UMS Hazırlama İşbirliği Protokolü Sayısı 175 175
Protokoller Çerçevesinde Hazırlanacak UMS Sayısı(Resmi Gazete'de yayımlananlar dahil) 951 951
Resmi Gazetede Yayımlanan UMS Sayısı 1179 1179
Yürürlükte Olan UMS Sayısı 859 859
Yürürlükten Kaldırılarak İptal Edilen UMS Sayısı 36 36
Güncellenen UMS Sayısı 277 277
UMS Güncelleme Sayısı (Bir UMS'nin birden fazla güncellendiği durumları kapsar.) 284 284
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yayımlanan UMS Sayısı 559 559

ULUSAL YETERLİLİKLER(UY)

UY Hazırlama İşbirliği Protokolü Sayısı 164 164
Protokoller Çerçevesinde Hazırlanacak UY Sayısı 700 700
Yönetim Kurulunca Onaylanan UY Sayısı 861 861
Yürürlükte Olan UY Sayısı 517 517
Yürürlükten Kaldırılarak İptal Edilen UY Sayısı 14 14
UY Güncelleme Sayısı (Bir UY'nin birden fazla güncellendiği durumları kapsar.) 330 330
Güncellenen UY Sayısı 194 194
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yayımlanan UY Sayısı 369 369

SEKTÖR KOMİTELERİ

Sektör Sayısı 27 27
Oluşturulan(Aktif) Sektör Komiteleri Sayısı 27 27

DENETİMLER

Programlı Denetim Sayısı 1.040 1.040
Programsız Denetim Sayısı 540 540
TOPLAM 1.580 1.580
Büyük Uygunsuzluk 2.535 2.535
Küçük Uygunsuzluk 5.858 5.858
Toplam Uygunsuzluk 8.393 8.393
    
BELGELENDİRME KURULUŞLARI

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluş Sayısı 250 250
Tehlikeli ve Çok tehlikeli İşlerde Belgelendirme Yapan Kuruluş Sayısı 232 232
Belgelendirme Yapılan Ulusal Yeterlilik(Meslek) Sayısı 349 349
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Belgelendirmesi Yapılan Meslek Sayısı 260 260
Belgelendirme Yapılan Sektör Sayısı 20 20
Yapılan Sınav Sayısı 447.676 447.676

MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİ

Verilen Toplam MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sayısı 1590264 1590264
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Verilen Toplam MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sayısı 1388326 1388326
MYK Belgesi Zorunluluğu Getirilen Tehlikeli Mesleklerde Belge Verilen Kişi Sayısı 1.380.612

TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ

TYÇ'ye Yerleştirilen Yeterlilik Sayısı 18 18

S5 Box3.230.76.48

Kayıt