• Kayıt
MYK GENEL İSTATİSTİKLER
ULUSAL MESLEK STANDARTLARI(UMS)

UMS Hazırlama İşbirliği Protokolü Sayısı 185 185
Protokoller Çerçevesinde Hazırlanacak UMS Sayısı(Resmi Gazete'de yayımlananlar dahil) 965 965
Resmi Gazetede Yayımlanan UMS Sayısı 1199 1199
Yürürlükte Olan UMS Sayısı 863 863
Yürürlükten Kaldırılarak İptal Edilen UMS Sayısı 38 38
Güncellenen UMS Sayısı 286 286
UMS Güncelleme Sayısı (Bir UMS'nin birden fazla güncellendiği durumları kapsar.) 298 298
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yayımlanan UMS Sayısı 561 561

ULUSAL YETERLİLİKLER(UY)

UY Hazırlama İşbirliği Protokolü Sayısı 178 178
Protokoller Çerçevesinde Hazırlanacak UY Sayısı 749 749
Yönetim Kurulunca Onaylanan UY Sayısı 888 888
Yürürlükte Olan UY Sayısı 534 534
Yürürlükten Kaldırılarak İptal Edilen UY Sayısı 14 14
UY Güncelleme Sayısı (Bir UY'nin birden fazla güncellendiği durumları kapsar.) 340 340
Güncellenen UY Sayısı 201 201
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yayımlanan UY Sayısı 385 385

SEKTÖR KOMİTELERİ

Sektör Sayısı 27 27
Oluşturulan(Aktif) Sektör Komiteleri Sayısı 27 27

DENETİMLER

Programlı Denetim Sayısı 1.134 1.134
Programsız Denetim Sayısı 599 599
TOPLAM 1.733 1.733
Büyük Uygunsuzluk 2.960 2.960
Küçük Uygunsuzluk 6.495 6.495
Toplam Uygunsuzluk 9.455 9.455
    
BELGELENDİRME KURULUŞLARI

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluş Sayısı 261 261
Tehlikeli ve Çok tehlikeli İşlerde Belgelendirme Yapan Kuruluş Sayısı 244 244
Belgelendirme Yapılan Ulusal Yeterlilik(Meslek) Sayısı 359 359
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Belgelendirmesi Yapılan Meslek Sayısı 267 267
Belgelendirme Yapılan Sektör Sayısı 20 20
Yapılan Sınav Sayısı 551.561 551.561

MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİ

Verilen Toplam MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sayısı 1871699 1871699
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Verilen Toplam MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sayısı 1649989 1649989
MYK Belgesi Zorunluluğu Getirilen Tehlikeli Mesleklerde Belge Verilen Kişi Sayısı 1.640.372

TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ

TYÇ'ye Yerleştirilen Yeterlilik Sayısı 70 70

S5 Box3.235.175.15

Kayıt